Logga in

Kommunen med lägsta energianvändningen

Publicerad
7 sep 2016, 14:04

Ett nytt index med fastigheternas energianvändning per invånare i Sveriges kommuner visar på stora lokala skillnader. I topp kommer en västsvensk kommun och i botten hamnar en i Dalarna.

Lerums kommun kommer på första plats med 2,3 MWh per person. Högst energianvändning i fastigheterna har Malung-Sälen med 29,2 MWh per person.

Bakom energiindexet står installatörssamarbetet Near4you, som vill uppmärksamma att fastigheter står för en väldigt stor del av energianvändningen i samhället. I Sverige svarar värme och kyla för cirka 40 procent av fastigheternas energianvändning.

– Fastighetssektorn behöver ta ett större ansvar om vi ska klara klimatmålet på 1,5 graders uppvärmning, säger Mats Bjelkevik ordförande i Near4you, i ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,3 MWh per invånare. Det motsvarar mängden energi som produceras i 89 m2 solceller, uppger Near4you.

Sedan 2004 har energianvändningen i fastigheter minskat med 12 procent.

– De regionala variationerna kan delvis förklaras av olikheter i klimat och näringsliv, men det finns stora skillnader som beror på hur aktivt man arbetar med energieffektiviseringar i sina fastigheter. Små åtgärder har stor effekt för att spara energi och många fastighetsägare skulle kunna göra mycket mer, säger Mats Bjelkevik.

Near4you är ett samarbete mellan fyra fristående ägarledda företag: Indoor Energy, TF Service, APS och Ömangruppen. Med 300 medarbetare på 29 orter i Sverige erbjuder bolagen helhetslösningar för ventilation, kyla, värme och styrsystem.

Se hela energirankingen här>>