”Staten kan inte skapa välstånd”

Publicerad 5 jul 2016, 14:07

ALMEDALEN. Synen på företagare och företagande lämnar en del i övrigt att önska. Det menar Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet. Under ett seminarium om nödvändigheten av vinst i företagen som arrangerades tillsammans med Installatörsföretagen (IN) konstaterade han att politiker och företagare står långt ifrån varandra.

Det finns i Sverige cirka 1 miljon företag och cirka hälften så många företagare. Bara 0,5 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det betyder att det är gott om små företag och det är, bland annat enligt organisationen Företagarna, i dessa företag fyra av fem nya jobb skapas. Men många företag går inte bra. Bland nystartade företag finns efter tio år bara 10 procent kvar. Och de företagen försvinner för att de inte gör någon vinst, menade Nils Karlson.

– Hållbart och framgångsrikt företagande bygger på vinst. Det är företagarnas villkor som avgör framtiden. Sveriges välstånd är helt beroende av att företagens villkor är ändamålsenliga och konkurrenskraftiga, betonade han.

Det finns enligt Nils Karlson och Ration sju kritiska villkor för företagande, bland annat företagens kompetensförsörjning och skatter på företagande och individer, men också synen på företagens samhällsroll. Den sista punkten handlar om företagens vinster och där går trenden i Sverige enligt Nils Karlson åt fel håll.

– Det råder stor skillnad mellan svenska riksdagsledamöters och företagares uppfattning om företagens villkor visar vår forskning, sa Nils Karlson. Det finns en fundamental oförståelse för vinster och marknader.

– Tittar vi specifikt på vinsten i ett företag så är det själva grunden i en marknadsekonomi. Vinsten är en ”residual”, det vill säga det som blir kvar när alla andra har fått sitt. Men den kan man bidra till samhällets långsiktiga välfärd genom att investera, nyanställa och så vidare. Utan vinst kan man inte det, betonade Nils Karlson.

Statens viktigaste roll menar han är att se till att marknadsekonomin fungerar.

– Och då handlar det om det mest grundläggande, äganderätten och näringsfriheten. Då kommer företagen att fortsätta skapa välstånd. Det visar all forskning. Politiker kan inte skapa välstånd, politiker kan inte skapa innovationer utan detta uppstår i en konkurrenssituation på marknaden, underströk Nils Karlson.

Läs mer om seminariet och de två installationsföretag som berättade om sin erfarenheter i nästa nummer av VVS-Forum (nr 7-8/2016) som kommer ut den 25 augusti.

Prenumeration kan tecknas här.