Arbetsgivarna rasar mot ”sjukskatten”

Publicerad 7 jun 2016, 16:31

Sjukskrivningarna i Sverige närmar sig en dubblering jämfört med 2010 och kostnaderna har ökat med nära 20 miljarder kronor. Nu vill regeringen försöka stoppa utvecklingen. Men regeringens förslag har väckt ramaskri i arbetsgivarledet och Facebook-kampanjen ”Stoppa Strandhälls sjukskatt” har startats av Svenskt Näringsliv (SN). Hos Installatörsföretagen varnar Gunilla Blomberg Rengård för att arbetsgivarnas vilja att anställa kan påverkas.

I dag betalar en arbetsgivare sjuklön under de första 14 dagarna en anställd är sjukskriven. Därefter tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning. Det nya förslaget från regeringen innebär att om arbetstagaren är sjukskriven mer än tre månader (90 dagar) ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningkostnaden utan bortre tidsgräns.

För detta ska arbetsgivarna få en sänkning av arbetsgivaravgiften på 0,16 procent samt ett fribelopp på 33 500 kronor per, vilket innebär att medfinansieringsansvaret inträder först efter den nivån. Men kompensationen är helt otillräcklig, menar SN: ”Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hävdar att reformen blir kostnadsneutral för arbetsgivare eftersom arbetsgivaravgiften sänks med 0,16 procentenheter. Men varken den lilla sänkningen eller ’fribeloppet’ motsvarar den oförutsebara och ökade kostnadsrisk som vältras över på varje enskilt företag”, skriver organisationen i ett upprop.

”Arbetssökande med någon form av ohälsohistorik riskerar att få svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.” 

Gunilla Blomberg Rengård, förhandlare på Installatörsföretagen, menar att förslaget kan få konsekvenser för arbetsgivarnas rekrytering av nya medarbetare.

– Arbetsgivarna kan bli mycket mer restriktiva. Arbetssökande med någon form av ohälsohistorisk riskerar att få svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Jag kan tänka mig att faktorer som övervikt, rökning, kronisk sjukdom och ålder kan upplevas som en risk för framtida sjukskrivningar. Ytterligare svårare blir det för dem som står ännu längre från arbetsmarknaden.

Arbetsgivarsidan menar att man redan i dag överfinansierar sjukförsäkringen eftersom sjuktalen i privat sektor är mycket lägre än i offentlig sektor. I uppropet från SN uppger man att om den privata sektorns sjukskrivningstal gällde på hela arbetsmarknaden skulle det betyda en kostnadsminskning motsvarande 2,6 miljarder kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft om knappt ett år, 1 juni 2017. Remisstiden på regeringens förslag går ut i dag, den 7 juni.