Världens största biokraftvärmeverk invigt

Publicerad 9 maj 2016, 12:40

I dag, måndag, invigde Fortum Värme sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan, Stockholm. Från och med i höst, när det är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme från förnybart biobränsle. Därmed är Stockholm närmare målet att nå ett 100 procent förnybart energisystem, enligt ett pressmeddelande.

Det nya biokraftvärmeverket började byggas 2013 och investeringen kommer att hamna på cirka 5 miljarder kronor. Det är den enskilt största investeringen i ett nytt kraftverk i Sverige sedan kärnkraften byggdes.

– Nu har vi äntligen invigt världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Det här är vår hittills största och viktigaste investering någonsin. Investeringen möjliggör både bolagets och våra två ägare, Stockholms stads och Fortums mål på 100 procent förnybara eller återvunna bränslen, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme, i pressmeddelandet.

– När det nya biokraftvärmeverket nu tas i drift blir 9 av totalt 10 kilowattimmar baserade på förnybara eller återvunna energikällor. Det är världsunikt. Målet är att nå 10 av 10 och den här anläggningen visar att det är möjligt, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, i pressmeddelandet.

När biokraftvärmeverket är i drift beräknas utsläppen minska lokalt i Stockholm med 126 000 ton, motsvarande vägtrafiken under en och en halv månad. Globalt väntas utsläppen av koldioxid minska med 650 000 ton då fossil kraftproduktion i Norden och Europa ersätts.

Bränslet som används i nya biokraftvärmeverket är flis baserat på skogsavfall och rester från sågverksindustrin. Vid full produktion går det åt 12 000 kubik flis per dygn, eller tre skottkärror i sekunden. Den totala användningen av flis i verket årligen motsvarar en procent av tillväxten av den svenska skogen under samma tid.