Stockholmsföretaget MN Vent i konkurs

Publicerad 18 maj 2016, 13:18

Ventilationsinstallatören MN Vent i Hägersten i södra Stockholm försattes i konkurs den 12 maj vid Nacka tingsrätt. 2014 omsatte bolaget cirka 14 miljoner kronor med åtta anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på cirka 31 000 kronor. 

Enligt konkursansökan är MN Vent på obestånd. Bolaget kan inte betala sina skulder i tid och ”denna oförmåga är inte enbart tillfällig”:

MN Vent startades 2011 och växte snabbt under 2014. Omsättningen var både 2012 och 2013 cirka 3,2 miljoner kronor. Under tredje kvartalet 2014 gjordes ett inkråmsförvärv av Be Ce Vent & Plåt. Det bidrog kraftigt till omsättningsökningen och gjorde att personalstyrkan ökade till 16 vid slutet av samma år.

Den 13 maj försattes även Be Ce Vent & Plåt i konkurs. Verksamheten där var i princip vilande sedan inkråmsförvärvet.

Nina Baecklund vid Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm har utsetts till konkursförvaltare.