Kraftigt ökat byggande av lägenheter

Publicerad 19 maj 2016, 10:22

Preliminärt påbörjades byggandet av 16 250 nya lägenheter under första kvartalet i år. Det är hela 46 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med samma period 2015 då 11 106 lägenheter började byggas. Det uppger SCB (Statistiska Centralbyrån) i ett pressmeddelande i dag.

I flerbostadshus påbörjades cirka 13 600 lägenheter under första kvartalet vilket är 50 procent fler än 2015. Även småhusbyggandet ökar mot förra året, 2 650 lägenheter i småhus påbörjades vilket är 29 procent fler än samma period 2015.

Allra mest ökar nyproduktionen av bostäder i Stor-Stockholm, med hela 58 procent. I Stor-Göteborg var ökningen 55 procent medan bostadsbyggandet minskat med ungefär lika mycket i Stor-Malmö vid en jämförelse mellan första kvartalet i år och motsvarande period 2015.

Påbörjad ombyggnation av flerbostadshus gav ett tillskott på cirka 800 nya lägenheter under första kvartalet 2016 jämfört med 625 lägenheter under första kvartalet 2015.

Läs mer om statistiken här.

Fotnot: För att underlätta jämförelsen mellan åren räknar SCB upp siffrorna för 2016 med 35 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Siffran för ombyggnad är uppräknad med 38 procent.