Logga in

5 starka renoveringstrender

Publicerad
4 aug 2021, 06:00
| Uppdaterad
30 jun 2021

BIM, Rum-i-rum och EU:s gröna giv … VVS-Forum spanar in fem faktorer som styr den kommande renoveringsboomen där installationsbranschen har en given, stark roll .

Foto: Britt Mattsson

1. CIRKULÄRA MATERIALFLÖDEN är ett finare ord för återbruk. Det har blivit supertrendigt att återanvända WC-stolar, tvättställ och ventilationskanaler vid renoveringar. CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande) leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och handlar om samverkan kring återbruk vid byggande. Här finns också en marknadsplats för bättre begagnade bygg- och installationsprodukter.

Återbruk
Återbruk i bygget kräver nytänk av installatörerna

Sårbart system
3 x BIM som skapar ordning i byggkaoset

Foto: Getty Images

2. RENOVATION WAVE kalllas EU:s renoveringsvåg. Efter sommaren väntas vågen skölja över Europa och Sverige. Den ska fördubbla renoveringstakten under de kommande tio åren och beräknas ge 160 000 nya arbetstillfällen inom bygg- och installationssektorn fram till 2030. Totalt ska 35 miljoner byggnader renoveras i vågen, som är en del av EU:s Gröna Giv (Green Deal).

Foto: Getty Images

3. Rotavdraget var en succé på bygg- och installationsmarknaden fram tills regeringen 2016 sänkte nivån för avdraget från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Men trots de försämrade villkoren fortsätter svenskarna att använda rotavdraget. Under 2020 gjorde svenskarna rotavdrag för 10,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2019. Allt enligt Skatteverket.

Foto: Getty Images

4. Sårbar digitalisering. Kan vi alls renovera husen som byggs nu. Tvingas vi riva för att BIM-modellerna inte är läsbara i framtiden? Det frågar sig Daan Cedergren, arkitekt på Sweco i Svensk Byggtjänsts Renoveringsinfo. De digitala BIM-modellerna innehåller mängder av information om byggnader och är avgörande vid renovering. Det krävs att byggherrar och entreprenörer har en genomtänkt strategi för arkivering och förvaltning av BIM-modellerna. 

Förtillverkning sparar tid
Prefab på plats kapar arbetstopparna

Foto: Jan Fredriksson

5. Badrumsrenovering rum-i-rum minskar monteringstiden. Att bygga ett nytt badrum inuti det befintliga med hjälp av prefabricerade väggar och golv minskar installationstiden kraftigt. Boende kan i högre grad bo kvar under renoveringstiden. Nackdelen är att badrumsytan blir mindre.