Instalcoföretag installerar åt Tetra Pak i Lund

Publicerad 4 maj 2016, 12:04

Instalcoföretagen Rörläggaren, BI-Vent och Orab svarar för VVS-installationerna till en ny verksamhet inom Tetra Paks befintliga lokaler i Lund.

Projektet omfattar en yta av 16 000 m² och utförs i samverkan med Tetra Pak.

Rörläggaren installerarar VS samt kyla och processrör. Även tryckluft och argonsystem ingår i Rörläggarens entreprenad. BI Vent utför installationer för allmänventilation samt processventilation. I Orabs uppdrag ingår att leverera och montera ång- och kondensatledningar samt tillverkning och montage av 16 ångarmar.

– Trots att projektet är väldigt intensivt fungerar samarbete mycket bra mellan Instalcoföretagen, det bådar gott för framtiden, säger Rörläggarens vd Patrik Persson i ett pressmeddelande

Beställare är Tetra Pak Facility Management och nyttjare av lokalerna är Tetra Pak Processing Production Centre Lund.

Projektet pågår och ska vara färdigställt under december 2016.

Ordervärdet är inte offentligt.