Poseidons energiprojekt nominerat till Årets renovering

Publicerad 27 apr 2016, 11:40

Bostads AB Poseidons energieffektivisering i miljonprogramsområdet Backa Röd i Göteborg är en av tre nominerade till Sabos tävling ”Årets bästa renoveringsprojekt”. I projektet förvandlade Poseidon 80 energislukande bostäder till 140 lättförvaltade lågenergilägenheter, uppger Sabo i ett pressmeddelande.

Sabo har för andra året i rad anordnat tävlingen ”Årets bästa renoveringsprojekt”. Syftet med tävlingen är att hitta goda exempel på renovering och lyfta fram de företag som varit beställare av dessa.

Ett av tre nominerade projekt i år är Backa Röds Pärlor på Hisingen i Göteborg. Genom forskningssamarbete och gedigen boendedialog har projektet lyckats skapa hållbara och moderna hus, konstaterar Sabo.

I nära samverkan med de boende i Backa Röd, konsulter, entreprenörer och forskare förvandlade Poseidon 80 energislukande bostäder i miljonprogrammet till 140 lättförvaltade lågenergilägenheter. Den inledande pilot- och forskningsstudien gav goda arbetsprocesser och insikter. Man kunde skapa grunden till ett repeterbart och lönsamt renoveringskoncept för de efterföljande husen, anser Sabo.

Konceptet med erfarenhetsåterföring och fokus på lönsamhet med två påbyggda våningar per hus fördelade merkostnaderna för energiåtgärder. Detta gav välbyggda och lättförvaltade lägenheter med rimlig hyra för nyproduktion, behaglig innemiljö, nyproduktions- och lågenergihusstandard samt ett tillskott på ytterligare 60 lägenheter i området.

Comfort-medlemmen Projektrör Väst var VS-entreprenör och Isab Ventilation hade luftbehandlingsentreprenaden i projektet. Skanska var totalentreprenör.

Stångåstaden och MKB också nominerade

Elva bidrag kom in till årets tävling. Övriga två nominerade är Stångåstaden i Linköping och MKB i Malmö.

I samband med en totalrenovering av två byggnader förtätade Stångåstaden så att 66 lägenheter blev 84. Kreativ projektutveckling visas genom nyttjande av nya byggregler och att använda husets ”gömda utrymmen”, motiverar Sabo nomineringen.

MKB har i sitt bidrag “Lokal till hem” konverterat och renoverat befintliga lokaler samt outnyttjade ytor till lägenheter. Företaget visar på ett nytt arbetssätt som har genererat 220 lägenheter i deras befintliga fastighetsbestånd på kort tid, menar Sabo.

Under Sabos Fastighetsdagar i Stockholm 1–2 juni kommer de nominerade företagen att presentera planering, genomförande och resultat för projekten. Vinnaren koras sedan i samband med konferensmiddagen den 1 juni.

– Jag är oerhört glad att Sveriges byggherrar tar denna tävling på sådant allvar. Samtliga bidrag håller mycket hög nivå. Jag ser nu verkligen fram emot att ta del av deras redovisningar på Fastighetsdagarna, säger Stefan Björling, projektledare och tävlingssekreterare på Sabo i pressmeddelandet.