Kritik mot nya arbetsmiljöregler

Publicerad 10 mar 2016, 10:49

De nya arbetsmiljöreglerna, som kommer den 31 mars, är inte problemfria för småföretagen, varnar Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.
– Reglerna är otydliga och innebär ökad regelbörda för företag. I vissa fall inskränker de också arbetsgivarens arbetsledningsrätt, säger Lise-Lotte Argulander på Företagarnas hemsida.

Företagarna riktar också kritik mot Arbetsmiljöverket för att myndigheten bara har samrått med de traditionella parterna på arbetsmarknaden i den här frågan. Bland annat bjöds inte Företagarna med, trots att organisationen representerar omkring 70 000 företagare varav många har anställda.

De nya reglerna innebär bland annat att:

  • Arbetsgivaren ska undersöka och förebygga ”ohälsosam arbetsbelastning” och se till att både chefer och arbetstagare har kunskaper om detta.
  • Arbetstidernas förläggning ska undersökas i syfte att motverka att de medför ohälsa.
  • Kränkande särbehandling inte ska accepteras och arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder som motverkar detta.

– Det är förstås viktigt att främja en god arbetsmiljö. Det vi på Företagarna befarar är att tillsynen av detta kan leda till subjektiva bedömningar av enskilda inspektörer, snarare än objektiv tillsyn av om regelverket efterlevs.

Arbetsmiljöverket kommer inom kort publicera en vägledning till föreskriften och dess tillämpning.