Fastighetsägarna lanserar uppförandekod

Publicerad 8 mar 2016, 13:51

Fastighetsägarna lanserar en branschgemensam uppförandekod för leverantörer. Det är de första gemensamma riktlinjerna för fastighetsbranschen och syftar till att underlätta för fastighetsföretag att kontrollera att de varor och tjänster som köps in är producerade under goda etiska, sociala och miljömässiga villkor, uppger Fastighetsägarna.

– Hyresgästerna ställer allt högre krav på fastighetsägare att de tar ett aktivt ansvar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det har därför varit ett naturligt steg för Fastighetsägarna att som branschorganisation bidra till att underlätta för medlemsföretag att ta sitt samhällsansvar, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige och ansvarig för framtagandet av uppförandekoden, i ett pressmeddelande.

Uppförandekoden för leverantörer ställer, förutom de krav som följer av lagar, förordningar och Fastighetsägarnas etiska riktlinjer, även krav på god miljöhänsyn, en tillfredsställande arbetsmiljö och goda sociala villkor.

– Samhällsansvar handlar om att ställa krav som är mer långtgående än lagar och regler. Men det kan ofta vara svårt att veta vilka krav man bör ställa och därför har vi tagit fram en självutvärdering för att underlätta för fastighetsföretag, säger Yogesh Kumar.

Utöver den gemensamma uppförandekoden och självutvärderingen för fastighetsföretag har Fastighetsägarna även tagit fram en gemensam databas för leverantörer.

– För att inte skapa onödig administration för fastighetsföretag och leverantörer har vi tagit fram en databas där leverantörerna själva kan lägga upp sina självutvärderingar och där fastighetsföretag enkelt kan ta del av utvärderingarna utan att formuläret behöver fyllas i flera gånger, säger Yogesh Kumar.

– Vår förhoppning är att uppförandekoden och självutvärderingen kommer underlätta för fastighetsföretag att visa vilka krav de ställer på sina leverantörer. Det kommer skapa en tydlig konkurrensfördel och underlätta för hyresgästerna att ta del av fastighetsägares hållbarhetsarbete.