Termisk energi möter IoT

Publicerad 19 feb 2016, 11:27

Ecoclime Comfort Ceilings planerar att förvärva företagen Evertech Energy Solutions och Suncore. Två företag som etablerat den så kallade ETX-teknologin (Energy Thermal Exchanger) för inomhuskomfort och värmeåtervinning. Målet är att erbjuda fastighetsmarknaden energieffektivisering genom IoT-integrerade lösningar för återvinning och distribution av termisk energi, uppger Ecoclime i ett pressmeddelande.

Det planerade förvärvet innebär att Ecoclime breddar verksamheten till en större marknad av kommersiella fastigheter som bostäder. Det ska fylla ett tomrum på marknaden inom energieffektivisering och klimatförbättringar, menar företaget.

Ecoclime kommer nu att erbjuda kombination av termisk (värme/kyla) energidistribution via Ecoclimes komfortpaneler, Evertechs återvinning av termisk energi från spillvatten, sjöar och processer samt distribution av energi till fastigheternas värmesystem. Det vidgar marknaden och skapar möjligheter för Ecoclime att även erbjuda nya finansiella energieffektiviseringslösningar.

– Det här har varit företagets inriktning sedan starten, men vi har avvaktat resultaten från Evertechs utveckling och marknadsintroduktion av kollektorer och återvinningssystem innan vi ville genomföra affären, säger Lennart Olofsson vd på Ecoclime, i ett pressmeddelande.

– Med förvärvet av Evertech positionerar vi om oss från att vara ett nischat företag med fokus på inomhuskomfort med energieffektivare och smartare ventilationslösningar, till ett bredare företag med inriktning på helhetslösningar innefattande även energieffektivare systemlösningar i fastigheter. Integrerade IoT-produkter blir en viktig del av verksamheten. Det är denna bredare inriktning som öppnar nya och väsentligt större marknader för företaget.

Evertech och Suncore har tillsammans utvecklat teknik, system och affärsmodeller för återvinning, distribution och försäljning av energi från förorenat processvatten och sjöar. Energin kan i sin tur nyttjas för uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten. System baserade på tekniken har testats i drift under två är och började säljas under hösten 2015. Tre månader efter introduktionen har sju systemlösningar sålts till ett ordervärde om 2 miljoner kronor. Marknaden i Sverige bedöms av energimarknadsexperter till lägst 1,5 miljarder kronor, uppger Ecoclime.

Förvärven kommer att genomföras efter godkännande av bolagets extrastämma den 3 mars.