Logga in

Referensverket uppdaterat

Publicerad
23 feb 2016, 15:04

AMA, byggbranschens referensverk för att upprätta tekniska beskrivningar uppdateras med jämna mellanrum. Nu är det installationsdelarna VVS & Kyl samt El som varit föremål för uppdatering.

Den nya utgåvan för VVS- och kylinstallationer heter AMA VVS & Kyl 16. Till den finns även RA VVS & Kyl 16. RA är ett hjälpmedel med råd och anvisningar som projektören använder sig av för att upprätta sina beskrivningar.

– Det kommer förstås att dröja ett tag innan vi ser några handlingar anslutna till AMA VVS & Kyl 16, men det är bra att vara förberedd på vad uppdateringen innebär, säger Eva Eneström Schmied på Svensk Byggtjänst, i senaste numret av VVS-Forum.

Ändringar i AMA och RA är allt från mindre språkliga justeringar till omarbetningar av det tekniska innehållet.

En av de mer omfattande ändringarna är att den så kallade serietabellen för teknisk isolering med mineralull är borttagen. Det innebär att det i en teknisk beskrivning som är ansluten till AMA VVS & Kyl 16 inte ska förkomma någon hänvisning till en isoleringsserie. Det ska i stället i klartext stå angivet isolertjocklek för respektive rördimension.

Texterna är också så långt det är möjligt samordnade med den senaste utgåvan av branschregler Säker Vatten.

– Numera finns både en projekteringshandledning och en auktorisering för projektörer och då spelar AMA en viktig roll, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten.

Projekteringsvägledningen har uppdaterats enligt de nya branschreglerna och AMA VVS & Kyl 16. Meningen är att den ska underlätta att projektera och författa tekniska beskrivningar så att branschreglerna kan följas.

Trots att AMA VVS & Kyl till stor del anpassats efter branschreglerna finns många projektspecifika arbeten som måste anges i de tekniska beskrivningarna. Branschreglerna har blivit mer omfattande och detaljerade, dessutom är en del av kraven inte generella och allmängiltiga i alla VVS-entreprenader. Andra krav är inte strikt kalkylerbara utan måste preciseras av projektören.

För att underlätta detta har Säker Vatten dessutom tagit fram en beskrivningsmall anpassad till Svensk Byggtjänsts AMA Beskrivningsverktyg. Den kommer att finnas tillgänglig för auktoriserade företag via inloggning på Säker Vattens hemsida, www.sakervatten.se.

Läs en om nya AMA VVS & Kyl som e-tidning här eller i nya numret av VVS-Forum, 2/2016, som kommer ut den 25 februari. Prenumeration kan tecknas här.