Nya LOU försenas

Publicerad 14 jan 2016, 09:39

Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) som skulle ha införts i år kommer inte förrän nästa år, 2017. Det säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till tidningen Upphandling 24.

Senast i april 2016 skulle de nya EU-direktiven om upphandling och koncessioner ha varit införda i svensk rätt.

Orsaken till förseningen är, enligt civilministern, att Lagrådet ännu inte kommit med sitt yttrande på en remiss. Därmed kan inte regeringen lägga en proposition.

– Vi måste ju respektera Lagrådet och den tid det tar att hantera remissen. Det är viktigt att detta blir rätt. Sverige har jobbat jättehårt för att hinna med i tid, men två års frist är ganska kort tid för att vara just Sverige med tanke på att detta är mandatperiodens mest omfattande lagstiftning, säger Ardalan Shekarabi till Upphandling 24.

Regeringen lämnar propositionen ”Nytt regelverk om upphandling” i april. Lagen kan då träda i kraft den 1 januari 2017.

Upphandling 24 kan också meddela att Inger Ek utnämns till generaldirektör för den nya Upphandlingsmyndigheten. Hon är i dag verkställande direktör för Göteborgs Stads Upphandlings AB. Inger Ek ersätter därmed den vikarierande generaldirektören Ann-Christin Nykvist.

FAKTA/LOU

Offentlig upphandling beräknas årligen omsätta omkring 600 miljarder kronor.

De grundläggande fem principerna för LOU är:

  1. Principen om icke-diskriminering. Det är förbjudet att diskriminera leverantör på grund av nationalitet.
  2. Principen om likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika.
  3. Principen om transparens. Upphandlingen och informationen ska vara öppen för alla.
  4. Proportionalitetsprincipen. Kraven på leverantören och i specifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  5. Principen om ömsesidigt erkännande. Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.