TMF höjer prognosen för 2015

Publicerad 2 dec 2015, 10:40

Trä- och Möbelföretagens (TMF) prognos för antalet påbörjade småhus höjs från 9 500 till 10 000 för 2015, medan prognosen för 2016 sätts till 10 500 småhus.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på orderingången i branschen.

– Att inte prognosen för nästa år är högre med nuvarande orderingång beror till stor del på utdragna kommunala bygglovsprocesser och bristen på tomtmark, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling trähus och bostadspolitiska frågor på TMF, i ett pressmeddelande.

Enligt statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under de tre första kvartalen 2015 till 6 800 stycken, en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2014. Orderingången de senaste sex månaderna, maj–oktober 2015, ökade med 26 procent jämfört med samma period föregående år för TMF:s trähusföretag.

– Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög och i småhusbebyggelsen finns det en stor potential att bygga ikapp bostadsbristen. Men bristen på detaljplanerad mark för småhus och en för hög kommunal detaljstyrning gör att betydligt färre bostäder byggs än vad som efterfrågas, vilket i förlängningen drabbar småhuskonsumenten. Och på sikt lär bristen på entreprenörer och byggare bli ett ännu större problem, säger Gustaf Edgren.

Läs hela Trähusbarometern>>