Kommuner och landsting energisparar 1,5 miljarder

Publicerad 2 dec 2015, 11:49

På fem år har kommuner och landsting minskat sina årliga energikostnader med 1,5 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Energimyndigheten och SKL, Sveriges kommuner och landsting. Samtidigt har har energianvändningen i lokaler och bostäder minskat med 8 procent.

– Energieffektiviseringens positiva trend håller i sig och det finns utrymme för fortsatta förbättringar. Studier visar att energiåtgången i kommuners och landstings byggnader borde kunna minska med uppåt 30 procent de närmaste 20 åren, säger Anita Aspegren, chef för energieffektiviseringsavdelningen vid Energimyndigheten, i ett pressmeddelande från SKL.

Mellan 2010 och 2014 har Energimyndigheten delat ut ekonomiskt stöd till drygt 270 kommuner och 20 landsting för strategiskt arbete med energieffektivisering.

– Det har varit ett viktigt bidrag, kommenterar Anita Aspegren.

Jämförelserna från SKL och Energimyndigheten visar samtidigt att det finns stora skillnader i hur långt kommuner och landsting kommit i sin energieffektivisering. De kan använda jämförelserna för att lära av varandra och utveckla sitt eget arbete.

Energieffektivisering är ett av flera ämnen som nu diskuteras på klimatmötet i Paris.

– Det är viktigt med effektivare energianvändning för att minska utsläppen och för att hålla klimatförändringarna under två grader. Representanter från svenska kommuner, landsting och regioner är med på klimatmötet och delar med sig av goda exempel. Framstegen som görs här kan förhoppningsvis bidra till ett mer effektivt arbete internationellt, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Läs hela rapporten>>