Rätt pellets minskar klimatpåverkan

Publicerad 16 apr 2015, 15:21

Produktionsmetod och transportval avgör vilken klimatpåverkan pellets har. Det menar forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, som har undersökt pellets ur ett livscykelperspektiv. Studien publiceras i en vetenskaplig artikel i Biofuels, Bioproducts and Biorefining som refereras i tidningen Miljöaktuellts bilaga Lag & Rätt.

Det är bränslet som används vid torkningen och transporten från fabriken som har betydelse. Pellets är enligt studien ett klimateffektivt bränsle. Utsläppen av växthusgaser varierar mellan 2–25 gram koldioxidekvivalenter per megajoule (MJ) pellets. Jämfört med ett fossilt bränsle skulle, för exempelvis elproduktion, en pelletsanläggning släppa ut mellan 64–98 procent mindre koldioxidekvivalenter.

Generellt gäller att pellets producerade i Sverige och i moderna anläggningar i Lettland, Kanada och Ryssland släpper ut mindre.

– Baserat på resultaten finns det anledning för aktörer som använder pellets för el- och värmeproduktion att hålla koll på varifrån man köper sina pellets och att de är producerade i effektiva och moderna produktionsanläggningar, säger Mathias Gustavsson, en av forskarna bakom studien till Lag & Rätt.

Läs mer om forskningsstudien här.