Flödesstyrning vann Green Innovation Contest

Publicerad 9 dec 2015, 11:01

Flödesstyrningen Dycon Optimizer för vattenburna värmesystem är en av vinnarna av Green Innovation Contest 2015. Tävlingen korar miljöinnovationer med högst affärs- och miljöpotential. Övriga vinnare är Energy Hub, som kombinerar en växelriktare för solceller med ett lokalt energilager, och 200M din3, som gör det möjligt att gjuta väggarna till ett helt hus på mycket kort tid.

Dycon Optimizer hjälper fastighetsägare att effektivisera sin energianvändning i flerbostadshus. Innovationen minskar energianvändningen med 10–20 procent genom att reglera flödeshastigheten i vattenburna värmesystem. Genom att reglera flödet i systemet i kombination med inomhusmätare, uppnås en snabb och effektiv reglering med ett stabilare inomhusklimat. Bakom Dycon Optimizer står företaget Dunderon.

Energy Hub ökar möjligheter för fastighetsägare att producera förnybar el, lagra energi och snabbare ladda elbilar. Systemet kombinerar en växelriktare för solceller med ett lokalt energilager. Innovationen fördelar belastningen jämnt mellan faserna så att man kan få ut mycket el från solceller till nätet, men också ladda elbil utan att slå ut säkringar. Dessutom kan elabonnenter lagra solenergi som kan användas när solen har gått ner. Den ger också tillgång till reservkraft vid strömavbrott och lägre nätavgift. Energy Hub har utvecklats av företaget Ferroamp.

200M din3 är en teknik som gör det möjligt att kostnadseffektivt och snabbt kunna producera miljövänliga kvalitetsbostäder. Johan Persson har kombinerat sina tidigare innovationer och utvecklat befintlig teknik för att på plats kostnadseffektivt kunna fabricera väggelement i skumbetong. Med hjälp av företaget Part Construction har han lyckats ta denna innovation från ritbordet till verkligheten. Innovationen ger billiga bostäder med hög energieffektivitet, minskade transporter och materialåtgång.

Green Innovation Contest leds av Innovatum och finansieras av Energimyndigheten, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen samt Almi Företagspartner. Tävlingen syftar till att fler innovatörer ska lyckas med att utveckla sin produkt eller tjänst för att nå marknaden och därigenom stärka en hållbar tillväxt och bidra till svensk konkurrenskraft.

Se vinnarfilmen>>