Onödigt dyra reparationer av värmepumpar

Publicerad 25 nov 2015, 15:22

Enligt Folksams nya statistik kostar överdrivna reparationskostnader av värmepumpar landets villaägare mångmiljonbelopp. Dessutom utförs de ibland av obehörig personal vilka tillsammans med värmepumpägaren riskerar att begå miljöbrott i samband med reparation.

Värmepumpen är i dag den vanligaste värmekällan i villor – en ekonomisk och miljövänlig lösning under förutsättning att den fungerar, menar Folksam. Försäkringsbolaget har tagit fram skadestatistik på värmepumpar sedan 1999 och genom åren har antalet skador ökat stadigt.

Men den färska statistiken för 2014, med cirka 5 200 anmälda värmepumpskador, visar att skadorna minskat. Det kan ha flera orsaker, till exempel längre garantitider från tillverkarna och förbättrad kvalitet, men också att vintern var ovanligt mild 2014, menar Folksam.

– Det är glädjande att värmepumparna har blivit bättre. Gör man en riktig installation och sköter servicen så håller de länge. Det är också en bra värmekälla, säger Robert Öhrner, byggskadespecialist Folksam.

Per Jonasson, vd Svenska Kyl och Värmepumpföreningen (SKVP).

– Det är en bra rapport, Folksam har gjort ett bra arbete, och analysen stämmer i det stora hela överens med hur vi ser på situationen, säger Per Jonasson, vd Svenska Kyl och Värmepumpföreningen (SKVP).

Folksam har även djupgranskat försäkringsbolagens skadekontroller för att säkra att kostnaderna är rimliga i förhållande till skada. Av cirka 50 skadekontroller med ett sammanlagt skadevärde på 3,6 miljoner kronor enligt förslag från reparatören, visade det sig att kostnaden för reparationerna i stället var 1,42 miljoner kronor. En skillnad på hela 60 procent.

– Tyvärr är det nog så att det finns många reparatörer som inte är utbildade på värmepumparna. Det har också med tillverkarna att göra, de måste bli tydliga med vem som ska reparera deras maskiner, säger Robert Öhrner.

Per Jonasson påpekar att de 50 skadekontrollerna som Folksam gjort inte är slumpmässigt utvalda. De blev valda för att kostnaderna såg misstänksamma ut och man lät sedan certifierade värmepumpföretag undersöka skadorna.

– Alla skadekostnader går inte att minska med 60 procent. Men har inte värmepumpföretaget den djupa kunskapen inom tekniken så är det enkla tricket att byta en hel enhet i stället för en trasig komponent. Är det dessutom en garantifråga så är det varken installatören eller beställaren som betalar, det är försäkringsbolaget, säger Per Jonasson.

Enligt Robert Öhrner är det ingen skillnad på fabrikat eller var i landet reparationerna är gjorda.

– Vi vill trycka på att använda certifierade installatörer som har alla certifikat. Det är också oroande att det utförs reparationer av dem som saknar detta. Och det är faktiskt ett miljöbrott, menar Robert Öhrner.

– Det är ganska komplicerad teknik, vem som helst kan inte ge sig på att reparera värmepumpar. Att installera är en sak, men att göra service är en annan sak och i många fall har inte företagen den kompetens som behövs, säger Per Jonasson.

Vem som helst kan inte ge sig på att reparera värmepumpar.

Vid installation behöver man inte göra ingrepp i kylkretsen utan det handlar mer om en värmeinstallation, menar Per Jonasson.

– När det väl blir problem måste man ha kylkunskaper, säger han.

Folksams råd vid reparation av värmepump:

  • Hör av dig till ditt försäkringsbolag direkt när du får, eller misstänker, en skada på din värmepump.
  • Kontrollera på värmepumptillverkarens hemsida att reparatören är serviceombud för märket.
  • Kontrollera att reparatören har de certifieringar som krävs på www.incertonline.se.
  • Reparatören bör även vara ansluten till branschorganet www.skvp.se. I vissa fall ska reparatören även vara ackrediterad av Swedac för tryckkontroll.

Läs mer i Folksams rapport.