Caverions EPC-projekt i Söderhamn största hittills i Sverige

Publicerad 24 nov 2015, 11:14

Söderhamns kommun och det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen investerar 270 miljoner kronor när Caverion nu ska energieffektivisera och modernisera fastigheter. Det är det därmed det hittills EPC-projektet (Energy Performance Contracting) i Sverige, uppger Caverion i ett pressmeddelande.

Projektet omfattar majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget. Totalt kommer 430 000 m² hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma lokaler energieffektiviseras och moderniseras. Därmed beräknas kommunens miljöpåverkan minska med 600 000 kg CO2. Energianvändningen kommer att minska med cirka 23 procent till 2019.

Projektet är självfinansierande vilket innebär att de besparingar som genereras av projektet kommer motsvara investeringskostnaden. Söderhamn kommun och Faxeholmen har därmed möjlighet att genomföra denna storsatsning utan att bortprioritera andra områden.

Enligt Caverion är projektet en vidareutveckling av EPC med större fokus på helheten och utveckling av fastigheter. Utöver att Caverion garanterar energibesparingen ända till 2029 med minskad miljöpåverkan och minskade utgifter som följd, skapar projektet även lokala arbetstillfällen samtidigt som den befintliga driftorganisationen kompetensutvecklas. En viktig del av samarbetet är dessutom att projektets åtgärder följs upp under lång tid för att kunna säkerställa besparingen och optimera driften.

Projektgenomförandet påbörjades nyligen och beräknas pågå till och med 2019.