Billigaste kommunala taxor i Luleå

Publicerad 25 nov 2015, 09:55

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med i snitt 63 procent på 20 år, medan övriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Skillnaden mellan den dyraste kommunen, Tanum, och den billigaste kommunen, Luleå, är 11 880 kronor per år. Dessutom växer gapet mellan billigast och dyrast. Det visar årets Nils Holgersson-rapport.

– Det är djupt bekymmersamt att se hur prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varit omkring 200 procent högre än KPI de senaste 20 åren. Anledningen till den dramatiska utvecklingen är att det i regel rör sig om verksamheter med bristande konkurrens. Konsumenternas ställning är därför svag och möjligheten att påverka priserna är små, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, i ett pressmeddelande.

Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Nils Holgersson-rapporten visar att för en vanlig trerumslägenhet i Tanum motsvarar kostnaden 2 279 kronor per månad, medan kostnaden i landets billigaste kommun, Luleå, är 1 290 kronor. Det är en skillnad på knappt 80 procent eller cirka 11 880 kronor per år. Det är en tydlig ökning mot tidigare år.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd, än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden är upp till 11 880 kronor högre per år beroende på vilken kommun lägenheten ligger i, säger Mari-Louise Person.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet 2015

  1. Tanum 2 279 kronor.
  2. Mörbylånga 2 246 kronor.
  3. Munkedal 2 184 kronor.
  4. Storfors 2 169 kronor.
  5. Åsele 2 161 kronor.

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet 2015

  1. Luleå 1 290 kronor.
  2. Borlänge 1 325 kronor.
  3. Boden 1 362 kronor.
  4. Oxelösund 1 400 kronor.
  5. Ljungby 1 403 kronor.

I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat har presenterats i omgångar.

Organisationerna bakom har rapporten är Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbygen och SABO.