Logga in

Ny energiberäkningstävling

Publicerad
20 okt 2015, 14:11

Det är nu dags att anmäla sig till det branschöverskridande programmet Svebys nya energiberäkningstävling. Denna gång är uppgiften att göra energiberäkning för en undervisningsbyggnad. De tio första som anmäler sig kan få bidrag på 10 000 kronor.

Tävlingen består i att beräkna energiprestanda för en utvald undervisningsbyggnad utifrån tillhandahållna handlingar. Den är indelad i tre etapper som följer byggnadsprocessens olika skeden, från tidigt skede med begränsad information, till avslutad verifiering och normalisering av uppmätta värden. Svebys nya brukarindatarapport för undervisningslokaler, som nyligen varit ute på remiss, kommer att användas.

Sista anmälningsdag är 1 november och enligt Sveby är alla intresserade, energiberäknare eller företag, välkomna att delta. De tio första som anmäler sig kommer att få bidrag på 10 000 kronor, förutsatt att deltagande sker i samtliga etapper. Vinnare kommer att koras av en oberoende jury. Prisutdelning sker preliminärt under Nordbyggmässan i april 2016.

Det är fem år sedan Sveby gjorde den förra energiberäkningstävlingen. Syftet då var att se skillnader i resultat mellan olika användare och program. Resultatet var ojämnt – trots noggranna instruktioner, medelvärdet för alla inlämnade bidrag var cirka 86 kWh/m², standardavvikelsen 10 procent. Det fanns även extremvärden för den projekterade energianvändningen mellan 67 och 142 kWh/m² per år. Användarna hade också svårt att räkna rätt på areor.

Sedan dess har energiberäkningsprogrammen utvecklats och antalet vana användare ökat betydligt, menar Sveby.

Läs mer på www.sveby.org.