Bostäder driver uppgång för byggindustrin

Publicerad 21 okt 2015, 10:15

För byggindustrin väntar en bred uppgång 2015–2016. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI). I år drivs uppgången framför allt av investeringar i bostäder.

Bostadsinvesteringarna ökar i år med 15 procent och med 4 procent 2016, bedömer BI.

– Nästa år kommer bland annat amorteringskrav och skattehöjningar att dämpa bostadsbyggandet. I stället ökar aktiviteten på infrastruktursidan som växlar upp 2016 genom stora projekt såsom Förbifart Stockholm och att Marieholmsförbindelsen går in i ett intensivare skede, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI, i ett pressmeddelande.

Uppgången på byggmarknaden 2015–2016 är bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringar ökar. Lokalinvesteringarna ökar i år med 4 procent och under 2016 med 2 procent.

Det är framför allt i de sydligare länen som bygginvesteringarna ökar. I de nordligare länen, framför allt i Jämtland faller investeringsnivåerna. Att gruvnäringen har fått problem syns tydligt i den regionala byggkonjunkturen, konstaterar BI. I Stockholm dämpas den höga byggtakten nästa år och det beror på en avmattning i bostadsbyggandet.

Infrastruktursatsningarna inom det västsvenska paketet bidrar till en stabil utveckling för Göteborgsregionen framöver. I Skåne växlar byggkonjunkturen upp, drivet av ett ökat bostadsbyggande och uppförandet av ESS-anläggningen i Lund.

– Nästa år utvecklas byggandet bäst i de län som bygger mycket bostäder i förhållande till länets invånarantal, såsom Uppsala, Örebro och Östergötland, säger Johan Deremar.

Läs hela rapporten>>