Avgifter för personalliggare höjs innan de införts

Publicerad 29 okt 2015, 09:49

Kontrollavgifterna för personalliggare inom byggsektorn höjs med 25 procent – innan lagen ens trätt i kraft. Allt enligt förslag i regeringens budget.
– Det är magstarkt att inte ens invänta att lagen träder i kraft innan man höjer kontrollavgifterna, det ger fel signal till en bransch som står bakom lagen och vill framtidssäkra dess efterlevnad, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier (BI). 

Personalliggare ska införas i byggbranschen från den 1 januari 2016. Lagen innebär bland annat att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (till exempel läsare eller mobiltelefon med en applikation).

Entreprenören har ansvar för personalliggaren som ska innehålla identifikationsuppgifter om alla personer som är verksamma på arbetsplatsen. Skatteverket ska ha möjlighet att kontrollera personalliggaren genom oannonserade besök på byggarbetsplatsen. Om man inte tillhandahåller liggaren för Skatteverket på byggarbetsplatsen eller inte dokumenterar identifikationsuppgifter i liggaren är kontrollavgiften 10 000 kronor vid varje kontrolltillfälle samt 2 000 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i liggaren.

Men regeringen föreslår i budgeten att dessa kontrollavgifter höjs med 25 procent, vilket innebär 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle och 2 500 kronor för varje person som inte är registrerad i liggaren. Undantag från höjningen görs för avgiften som avser att byggherren inte anmält en byggarbetsplats, som i dag är på 25 000 kronor och som alltså ligger fast då avgiften är ny, enligt motiveringen i budgetpropositionen.

– Det talar ju för att inga avgifter borde höjas då hela lagen är ny för byggbranschen. Man skulle givetvis ha undantagit alla kontrollavgifter som avser en lag som ännu inte trätt i kraft, det hade varit klokt och logiskt, menar Peter Löfgren och tillägger:

– Detta är olyckligt, sett ur ett inte minst pedagogiskt perspektiv, när man föreslår höjningar av kontrollavgifter redan innan en lag trätt i kraft. I stället för att ha fokus på en rättssäker implementering av lagen, blir det nu spekulationer om en framtid av ständigt ökade kontrollavgifter, säger Peter Löfgren.

Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016.