Logga in

Nya direktiv: Branschlärlingar utreds

Publicerad
24 feb 2015, 11:18

Försöksverksamhet med branschlärlingar och yrkescollege som drivs av branscher och kommuner ihop i samverkansmodeller. Det är några av de nya direktiv som gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) nu ger utredaren om yrkesutbildning, Amelie von Zweigbergk. De gamla direktiven från alliansregeringen skrotas.

Alliansregeringen beslutade i december 2013 att tillsätta Yrkesprogramsutredningen. Nu ersätts alliansens samtliga direktiv av helt nya direktiv.

Syftet med det nya samlade uppdraget är att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv och förstärka den nationella kompetensförsörjningen, skriver utbildningsdepartementet i de nya kommittédirektiven.

Enligt de nya kriterierna ska utredaren:

  • Verka för att samverkan mellan gymnasial yrkesutbildning och arbetsliv, i form av så kallade yrkescollege eller liknande samverkansmodeller, växer fram inom branscher.
  • Analysera förutsättningarna för de nationella råden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan och föreslå hur den lokala samverkan mellan skola och arbetsliv kan stärkas.
  • Undersöka om det finns intresse och förutsättningar för en försöksverksamhet i gymnasieskolan med så kallade branschlärlingar, det vill säga en lärlingsutbildning i gymnasieskolan med större ansvar för branscher och arbetsgivare.
  • Utreda och föreslå hur matchningen mellan ungdomars val av gymnasial yrkesutbildning och efterfrågan på arbetsmarknaden kan förbättras.
  • Föreslå de justeringar av det nationella utbudet av inriktningar inom gymnasiala yrkesutbildningar som bedöms vara mest angelägna.
  • Föreslå hur en försöksverksamhet kan inrättas där teknikprogrammet i gymnasieskolan kompletteras med en eller flera industritekniska inriktningar.

Utredaren Amelie von Zweigbergk ska redovisa de justeringar av det nationella utbudet av inriktningar som bedöms vara mest angelägna och uppdraget om försöksverksamhet som rör teknikprogrammet senast den 31 mars 2015. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 september 2015.

Läs de nya direktiven här.