Logga in

Radonbidraget avskaffas i budgeten

Publicerad
23 okt 2014, 11:29

Regeringen trappar ner bidraget för åtgärder mot radon för att helt avskaffa bidraget 2017. Det framgår av regeringens budgetproposition.
– I stället för att trappa upp insatserna väljer regeringen att minska och avskaffa bidragen. Konsekvensen blir att färre bostadsägare radonsanerar sina hus, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, till VVS-Forum.

Svensk Ventilation är mycket kritisk mot minskade informationsinsatser och avskaffade bidrag för åtgärder mot den hälsofarliga gasen radon i bostäder. Radon kan avges från byggmaterialet blå lättbetong och i marken.

Höga nivåer av radon i bostäder är tyvärr ett vanligt och kostsamt problem för bostadsägare i Sverige. Tack vare bidraget för åtgärder mot radon, som har funnits i närmare tjugo år, har många ändå haft möjlighet att sänka halterna. Men 180 000 småhus väntas fortfarande inte vara radonsanerade 2020 med dagens takt. I stället för att trappa upp insatserna väljer regeringen att minska bidragen och helt avskaffa dem 2017. Det kommer troligen innebära att färre bostadsägare radonsanerar sina hus, när fler behöver göra det, säger Britta Permats.

I Sverige finns det drygt 300 000 bostäder med radonhalter som överstiger 200 Bq/m3.

Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare.

Men Svensk Ventilation välkomnar satsningen på en miljard kronor under 2015–2018 till energieffektivisering och bättre arbetsmiljö i landets skolor.

I våras undersökte organisationen kommunernas arbete med tillsyn av inomhusluft i skolor. Resultaten visade att bara 40 procent av kommunerna hade genomfört OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, i skolorna. Konsekvenserna blir att elever och skolpersonal drabbas av astma, allergi och en sämre lärandemiljö, menar Svensk Ventilation.

– Satsningen på en miljard kronor till bättre arbetsmiljö i skolorna, genom bland annat bättre ventilation, är mycket angelägen, säger Britta Permats.