Vaillant gör offensiv svensk värmepumpsatsning

Publicerad 11 mar 2014, 13:34

Tyska värmetillverkaren Vaillant har målet att inom fyra år bli en av de tre största aktörerna på den svenska värmepumpmarknaden. En nyckelroll i satsningen har den nye svenske försäljningschefen Roger Andersson, som tidigare hade samma post på Thermia.

Vaillants svenska dotterbolag Vaillant Group Gaseres har huvudkontor i skånska Svedala strax utanför Malmö. Gaspannor har hittills varit huvudprodukten för Vaillant i Sverige, vilket förklarar placeringen av huvudkontoret. Det svenska gasnätet sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr med avstickare till bland annat just Svedala.

Värmepumpar har funnits i Vaillants sortiment sedan millennieskiftet och de första installationerna i Sverige gjordes för ungefär fem år sedan. Nu är det meningen att värmepumpar ska få en allt större roll i den svenska verksamheten. Sommaren 2013 anställdes Roger Andersson som svensk försäljningschef, samma befattning han under sex år hade på Thermia.

– Vaillants vision är att inom fyra år, senast 2018, bli en av de tre största aktörerna på värmepumpmarknaden i Sverige, förklarar Roger Andersson, som lämnade Thermia 2010 och därefter gjorde ett gästspel i en annan bransch.

Att Sverige ska bli en nyckelmarknad för Vaillants värmepumpförsäljning beror bland annat på att sortimentet finns inom luft/vatten och vätska/vatten.

– Det säljs ungefär 30 000 värmepumpar per år inom luft/vatten och vätska/vatten i Sverige. Så ser det inte ut i övriga Europa. Vi är väldigt duktiga på värmepumpar i Sverige och det är huvudorsaken till att Vaillant ser en stor möjlig försäljning här om man kan ta en del av den kakan, säger Roger Andersson.

– Konkurrensen är givetvis hård eftersom flera aktörer insett samma sak, varav många har sitt ursprung i Sverige. Samtidigt tyder alla prognoser på att det är en stabil marknad på en hög nivå och den är absolut lockande.

För att komma upp bland tre i topp i Sverige måste Vaillant sälja 3.000–4.000 värmepumpar per år, bedömer Roger Andersson. Det innebär ungefär en tiodubbling jämfört med i dag.

Om satsningen ska lyckas beror dock till stor del på vilka installatörer som Vaillant kan knyta till sig som återförsäljare, framhåller han.

– Framöver tror jag att slaget på värmepumpmarknaden kommer att stå om installatörerna. Vi kommer troligtvis att få se färre men alltmer specialiserade installatörer. Anledningen är dels att man måste vara duktig på det om man ska kunna tjäna pengar när priserna kanske pressas, dels att tekniken blir alltmer avancerad och den måste man som installatör ha koll på.

Vaillant har i dag är ett 80-tal återförsäljare i installatörsledet, framför allt i södra Sverige.

– Vår nuvarande geografiska fokusering är Svealand och Götaland, men ska vi bli nummer tre måste vi bli mycket starkare i Norrland. Gissningsvis behöver vi till antalet komma upp i minst det dubbla mot vad vi har i dag. Men minst lika viktigt som mängden är som sagt var att vi har de rätta återförsäljarna, säger Roger Andersson.

Vaillant i Sverige omsatte 2013 cirka 33,5 miljoner kronor och har 23 anställda. Värmepumpar svarar i dag för ungefär en fjärdedel av den svenska försäljningen.