Termofotografering av ett bostadshus under uppbyggnad. Det röda visar värme, det blå kyla. Foto: iStockPhoto

Skarp kritik mot nya energireglerna

FråN 1 juli ska alla nya byggnader vara nära noll-energihus
28 jun 2017 |

– Boverkets nuvarande krav driver inte på utvecklingen av teknik eller metoder för energieffektivt byggande, säger Lotta Bångens på EEF. Kritik har riktats från flera håll mot Boverkets hantering av begreppet "nära-noll".