Bostadsminister Peter Eriksson (MP). Foto: Cecilia Nordstrand

Installationer kan ge 30 procents energibesparing

paketlösningar bättre än åtgärd-för-åtgärd
07 dec 2017 |

Installationsteknisk energieffektivisering kan spara upp emot 30 procent för varje enskilt hus. Det framgår av ett betänkande som överlämnades i dag till bostadsminister Peter Eriksson (MP).