Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen, och Thorbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads är överens om ett nytt Teknikinstallationsavtal. Foto: IN/Byggnads

Så mycket höjs lönen för VVS-montörer

Publicerad: 04 december 2020 Text: Eva-Maria Fasth

Lönen för VVS-montörer och kylmontörer som omfattas av Teknikinstallationsavtalet höjs med 5,4 procent och löper över 29 månader.

AVTAL 2020 Installatörsföretagen och Byggnads kom i dag fredag överens om ett nytt treårigt Teknikinstallationsavtal.

Avtalet löper över 29 månader, följer märket på 5,4 procent och innehåller flertalet överenskommelser som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare inom bygg- och installationssektorn, enligt ett pressmeddelande från Installatörsföretagen.

– Vi är nöjda med avtalet. Speciellt i dessa oroliga tider när förutsättningarna är svåra för många arbetsgivare och arbetstagare. Då är det väldigt föredömligt att vi och Byggnads tar ett gemensamt ansvar för att stärka och utveckla branschen genom ett kollektivavtal som är än mer verksamhetsanpassat. Det är vad vår bransch behöver i dag, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Artikel från 3 november: Ingen retroaktiv lön enligt märket

Det nya avtalet innehåller bland annat:

• Ökad flexibilitet i utläggning av veckoarbetstid

• Förenklat förfarande för företag som behöver dispens för nattarbete

• Skyldighet för Byggnads att meddela Installatörsföretagen om Byggnads begär tvisteförhandling med medlemsföretag.

• Förhandlingsordning vid ackordstvister vilket gör att Installatörsföretagen får större möjlighet att stötta företagen vid eventuell tvist

Fler nyheter