Logga in

Kan jag installera en radiator bakom badkaret?

Publicerad
29 apr 2024, 06:00

Kunden vill gärna ha den placeringen, men – hur är det med infästning i väggen bakom ett badkar – och får värmerör komma upp genom golvet i den zonen? VVS-teknikexperten Hans Söderström reder ut.

FRÅGA: Kunden vill ha en radiator installerad bakom badkaret i badrummet för att förhindra fukt och mögel från fönstret ovanför. Är det okej enligt gällande regler?

Experten svarar också på:
Hur försäkrar jag att isoleringen blir bra?

Hans Söderström om ett klassiskt problem:
”Jag är trött på trånga schakt – kan jag påverka det?”

SVAR: När det gäller arbeten i våtrum så måste man följa ett antal branschregler beroende på tätskiktet material (Säkra Våtrum 2021, BBV21:1 och Säker Vatteninstallation). Våtrummet delas sedan in i olika zoner: ”plats för dusch/bad”, ”våtzon 1” och ”våtzon 2”.

Generellt kan man säga att den enda golvgenomföringen som får förekomma i golv i våtrum förutom golvbrunnar är avloppsrör och då skall det placeras utanför ”plats för dusch/bad” och minst 60 millimeter från väggens tätskikt. Jag antar att du i din fråga menar en vätskekopplad radiator. Den får då inte försörjas via värmerör som kommer upp genom golvet.

Vidare så är det olämpligt att göra infästningar i väggen bakom ett badkar. I plats för bad eller dusch får inga rörgenomföringar finnas, så om värmerör skall förse radiatorn med värmebärare måste de komma från en väggenomföring utanför plats för dusch/bad. Eftersom du skriver att det skall vara elektrisk golvvärme så är det inte att rekommendera att göra några infästningar i golv för radiatorn. Du kan stöta på en el-ledning och göra infästningen strömförande.

Läs också:
Hur reglerar jag returtemperaturen?

Om det är en elradiator som du avser installera, tänk på att elkabeln inte får komma ut i plats för dusch och bad utan måste vara utanför detta område samt även utföras på ett korrekt sätt enligt branschreglerna.