Logga in

Så funkar relining med Bluelight-tekniken

Publicerad
11 mar 2024, 06:00
| Uppdaterad
8 mar 2024

Bluelight är en LED-teknik med kortvågigt, blått ljus som skyndar på härdningsprocessen i reliningen.

Joakim Lejdbrandt, på Aarsleff som har utvecklat lösningen, går pedagogiskt igenom alla steg i processen:

Så arbetar de med Bluelight-relining
Bluelight relinar med blått ljus nya rör inuti gamla

Testa dina kunskaper
Quiz: Vad kan du om relining?

1. Inspektion: Det första som görs är en inspektion av det befintliga rörsystemet med hjälp av kameror. Då kan man se eventuella skador och bestämma rörets dimensioner.

2. Rengöring: Rören rengörs från bland annat smuts och avlagringar. Det sker antingen genom högtrycksspolning eller mekanisk borstning.

3. Strumpa och härdande harts: En ”strumpa”, gjord av en flexibel fiberduk (vinylester, polyester eller glasfiber) som är impregnerad med ett ljuskänsligt och härdande harts, förbereds i enlighet med rörets dimensioner. Hartset förblir i flytande tillstånd tills det utsätts för en specifik ljusvåglängd. Det hartsimpregnerade materialet förs sedan in i det gamla röret.

4. Inversion: Strumpan vänds ut och in (inversion) genom vatten eller lufttryck. Trycket driver strumpan genom hela röret. När strumpan är på plats expanderar den så att den pressas mot rörets inre väggar.

5. Härdning: Efter att strumpan har placerats korrekt inleds härdningsprocessen. Sedan förs LED-enheten in i fodret. De blå LED-lamporna avger en våglängd på 447–457 nanometer som utlöser härdningsprocessen av hartset, som är baserat på en styren-, Bisfenol A- och luktfri vinylesterprodukt och består av en patenterad fotoinitiator, som reagerar på våglängden hos lysdioderna. Det blå ljuset gör att hartsen stelnar och bildar ett nytt, robust rör inuti det gamla.

6. Inspektion: När härdningsprocessen är klar görs en slutlig inspektion med kamera för att säkerställa att reliningen har utförts korrekt och att det nya röret är helt och hållet intakt. 

7. Anslutningar: Eventuella sidogrenar eller anslutningar till det relinade röret återställs.

Fakta

För- och nackdelar med Bluelight-tekniken

  • Metoden utvecklades av den danska koncernen Aarsleff.
  • Störningarna för de boende kan hållas nere.
  • Inga stora fordon behövs, arbetskraft och utrustning begränsas.
  • Nackdelen med Bluelight är att utrustningen kostar väsentligt mycket mer än konventionell reliningutrustning.