Logga in

Hur tätar jag skyddsrören för kulvertar?

Publicerad
14 mar 2024, 07:26

Vilken är den bästa tätningslösningen för kulvertrör? Experten Hans Söderström, expert på VVS-teknik, berättar att det finns särskilt viktiga saker att tänka på.

FRÅGA: Jag ska täta ett skyddsrör för kulvert. Röret är cirka 200 millimeter i diameter. Vilken är den bästa lösningen? Jag har hört att manschetter är vanligast.

Duellen:
Täta rörkopplingar med gängsnöre eller lin – vilket är bäst?

Läs också:
”Det här kan vara orsaken till att bockningen blir fel”

SVAR: Huvudregeln är, som alltid, att följa produkternas montageanvisningar. Uponor skriver till exempel att det ska användas ändskydd/manschett i gummi vid alla kulvertavslut och skarvar för att förhindra fukt från att tränga in i kulvertens isoleringsskikt. Fukt i isoleringen försämrar snabbt isolerförmågan.

Det är viktigt, att kulvertröret kommer upp genom golvet i utrymmen som inte klassas som våtrum, då det där finns krav att enbart avloppsrör får komma upp genom tätskiktet.

Experten svarar:
”Varför måste det vara så stort avstånd mellan rören?”

Exempel på när undantag från den regeln kan godkännas, till exempel om är praktiskt omöjligt eller om det finns särskilda tekniska lösningar, finns i GVK:s branschregler “Säkra Våtrum”, kapitel 5.1.4. Men för att undantagen ska godkännas ställs särskilda krav på avstånd och placering.