Logga in

Är det vårt fel att det är för varmt?

Publicerad
18 feb 2021, 06:00

Frågeställaren gjorde radiatorjobbet för åtta år sedan. Nu klagar kunden på att det är för varmt. Är det ens möjligt att reklamera så här sent?  Juristen reder ut.

Fråga:

För åtta år sedan bytte vi termostatenheterna på radiatorventilerna i en villa. Vi utförde arbetet på uppdrag av villaägaren enligt muntligt avtal. Nu har kunden hört av sig till oss och säger att det blir för varmt inomhus. Kunden menar att vi är ansvariga för det. Får kunden ens reklamera så sent? Och är vi ansvariga för att det blir för varmt?

Svar:

I de flesta fall måste en privatperson reklamera en tjänst inom tre år efter att uppdraget avslutades. Men om arbetet har utförts på byggnader och fasta saker är reklamationsfristen i stället tio år. Jag förstår det som att det är sådant arbete ni har utfört. Då har er kund rätt att reklamera.

Juristen reder också ut: Vem ska stå för jourfakturan?

 Jag utgår från att kunden inte har fått något löfte om att termostatenheterna ska reglera värmen till en specifik nivå under en viss tid. Frågan om tjänsten är felaktig ska då besvaras utifrån om den avviker från vad kunden har rätt att kräva. Det ska bedömas utifrån tiden när uppdraget avslutades, även om felet visar sig långt senare. Man kan säga att felet ska vara ”inbyggt” i tjänsten. Beror felet på att kundens användande har varit onormalt är inte ni ansvariga.

Det är er kund som ska bevisa att tjänsten är felaktig. Alltså ska kunden visa vad som är fel. Exakt vad det innebär beror på omständigheterna. 

Fall för Arn: Lämnade trasig duschkabin efter badrumsrenovering

I ert fall har termostatenheterna reglerat värmen korrekt i åtta år. Då måste kunden visa att förhållandet att det nu är för varmt inomhus avviker från vad kunden har rätt att kräva. Det skulle kunden till exempel kunna göra genom att visa att en normal ”livslängd” för den här typen av termostatenheter alltid är tio år, men att de nu tappat funktion efter åtta år.   

Om ni nu tror att det faktiskt är fel i tjänsten är det viktigt att ni reklamerar det till er leverantör om ni har en gällande garanti från dem. I så fall kan ju ni få ersättning från dem om det är fel i armaturen. 

Ännu en konflikt: Byte av WC-spolknappar ledde till stor vattenskada

 

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.