Logga in

Här är tillverkarens plan för att öka takten i fabriken

Publicerad
17 okt 2022, 06:12
| Uppdaterad
14 okt 2022

Dubblerad produktionsyta i fabriken – så ska ännu fler CTC-värmepumpar nå den glödheta marknaden. Företaget Enertech satsar stort i småländska Ljungby.

Enertech AB har vuxit ur sin befintliga fabrikslokal från 1970-talet och har därför nyligen köpt grannfastigheten för att kunna dubbla produktionsytan.

Värmepumpstillverkaren Vaillant tar företaget ny fart när efterfrågan når extrema nivåer
”Vi kan leverera värmepumpar inom några veckor”

Värmepumpens utedel var var så stor att den klassades som ett plank – med krav på bygglov.
Krav på bygglov för värmepump avgjordes i rätten

I den nya lokalen ska det finnas plats för bland annat kontor, produktion, lager och ett testcenter för nya modeller av värmepumpar. 

Helene Richmond, vd på Enertech.

– Vi kommer att öka vår produktionskapacitet, bland annat med en sprillans ny produktionslinje för luft/vattenvärmepumpar där produktionskapaciteten kommer att öka med 150 procent, säger Helene Richmond, vd på Enertech.

Hon är i botten civilingenjör med 34 års anställning hos SKF bakom sig. Hon förklarar att det inte enbart är extrema elpriser som ligger bakom efterfrågan på värmepumpar. 

– Det är en stor trend över hela Europa med omställning till fossilfri uppvärmning av hus. Värmepumpar är helt enkelt framtidens sätt att värma hus, säger Helene Richmond och konstaterar att omställningen inte är tillfällig, utan permanent.

Till det kommer generationsskiftet där gamla pumpar byts ut och den nya generationens pumpar installeras i Sverige samt att Ryssland strypt gasen till Europa.

– Sammantaget ger detta en kopiös efterfrågan på värmepumpar. Det är väldigt spännande att vara mitt i den här omställningen. Men den sammanfaller också med en komponentbrist. Kunderna vill ha värmepumpar, vi kan tillverka värmepumpar, men vi har inte alltid alla delarna som krävs, suckar hon.

Nästa år fyller Enertech 100 år, vilket kommer att firas rejält i Ljungby. Redan nu är ishallen bokad och artister förbeställda.

Besim Ajvazaj kör läckagetestkammaren där kylmodulerna genomgår ett täthetsprov. Foto: Jonas Ljungdahl

Företagsresan började våren 1923 då Gunnar Tellander grundade bolaget CTC, namngett efter första bokstaven i hans tidigare bolag Celsius, och initialerna för Tellander och kompanjonen Clarin. 

Produktionen av värmepannor påbörjades i Ljungby år 1931. Året därefter startade CTC tillverkning av varmvattenberedare och pannor för ved och koleldning. På kontoret hänger en anrik affisch med en bild på en grön värmepanna och texten ”Jämn och behaglig värme och rikligt med rent varmvatten ger CTC värmeberedare”.

– CTC är ett välkänt och respekterat namn, vi har ju hållit på med husuppvärmning i hundra år. Vi är på den goda sidan, där vi hjälper folk att växla över till fossilfri uppvärmning av hemmet. Det känns bra.

Flexslang till bergvärmepumpar. Foto: Jonas Ljungdahl

Exporten av CTC värmepumpar slår också rekord och har till och med gått om försäljningen i Sverige. De största exportländerna, där Enertech också har egna dotterföretag som fungerar som distributörer, är Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och Schweiz.

Numera ägs Enertech av Nibe Industrier, men Enertech är självständigt när det gäller produktutveckling och strategier i förhållande till moderbolaget, enligt Helene Richmond. Och på marknaden är varumärkena Nibe och CTC konkurrenter.

Enertech AB omsatte omkring 740 miljoner kronor år 2021. 

– I år 2022 kommer vi att öka till någonstans omkring 825 miljoner kronor, säger Helene Richmond.

Hur klarar branschen att möta den ökade efterfrågan?
Äntligen – här kommer den nya värmepumpen

Framtiden ser ljus ut för Enertech och hela den svenska värmepumpsbranschen.

– Inom en ganska nära framtid så tror jag att fastighetsvärmepumpar för flerbostadshus och lokaler kommer att slå igenom. Tack vare ett förvärv i Tyskland har vi produktion av större fastighetsvärmepumpar.

I samband med expansionen pågår rekrytering av nya medarbetare till CTC/Enertech, inte minst till produktutvecklingen.

– Vi har ett konstant behov av folk till produktionen och det brukar lösa sig. Det är akademiker, som kan arbeta med avancerad ingenjörskonst, som är svårast är att få tag på, säger Helene Richmond som försöker locka ingenjörer med specialistkompetens att de i Ljungby kan få ett stort, fint hus för samma pris som en liten bostadsrätt i Stockholm.

Enertech   

Namn: Enertech AB är bolagsnamnet med CTC värmepumpar som största varumärke.        

Omsättning: Omkring 740 miljoner kronor Enertech ingår i en koncern med Nibe Industrier som koncernmoderbolag.

Anställda: 226 i Ljungby.

Verksamhet: Tillverkning av CTC-värmepumpar och andra värmeprodukter.

Grundat: 1923.

Vd: Helene Richmond.