Logga in

”Vi har oerhört stor potential att spara energi”

Publicerad
12 sep 2022, 08:29

Förnybar el i all ära men den är inte hela lösningen på Sveriges klimatomställning och höga elpriser. Det anser Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagens vd, som delar med sig av sina bästa råd.

Du som är vd på Energieffektiviseringsföretagen och expert; hur bra är Sverige på energieffektivisering tycker du?

– Det händer en hel del både hos fastighetsägare, privatpersoner och industrin men vi har oerhört stor potential kvar. Vi är inte så duktiga som vi tror.

Vad säger du om energikrisen eller vad vi ska kalla situationen vi hamnat i?

– Vi har en kris på flera sätt; för planeten och Putins krigsföring har skapat kris för de som har hög elanvändning. Trots otroligt tråkiga anledningar är det bra att vi nu börjar diskutera vår energianvändning.

Kanske dumt att fråga just dig vad lösningen är på den så kallade energikrisen. Men vad säger du?

–– Givetvis att energieffektivisera mer. Det är bra för planeten, för att stoppa Putin och du minskar dina energikostnader. Dessutom dämpas elpriserna när efterfrågan minskar. Det är det effektivaste sättet att snabbt få bukt med de höga elpriserna, det visar också en färsk rapport från Energiforsk.

FTX eller FX? Så gjorde Skanska
”Det har blivit ett mantra att man måste ha FTX”

FTX eller FX? De valde bägge i samma projekt:
Stridsfrågan som delar branschen i två läger

Vad säger du om politikernas förslag med pristak?

– Det är ett dumt förslag som inte alls driver på energibesparing utan håller oss kvar vid en hög användning. Om dessa miljarder lagts på åtgärder för energieffektivisering i stället skulle småhusägare varit bättre rustade nästa vinter.

Vad är viktigast att göra?

– Vi har mycket elvärme som borde fasas ut. Den kan ersättas med värmepumpar, pellets, fjärrvärme eller närvärme. Men vi borde energieffektivisera först, till exempel byta ut gamla fönster, isolera och se över ventilation som ofta har för låga luftflöden. Inte bara byta uppvärmningskälla.

Det är annars mycket snack om solceller och lagring…

– Ja, och det är jättebra att det är så stort intresse för solceller men vi kan aldrig klara klimatutmaningen genom att ersätta all energianvändning med förnybart utan att samtidigt energieffektivisera.

Chefredaktören har också intervjuat installationsansvarig på JM
”Grossister tillför inte så mycket”

Vad har du för råd till politikerna?

– Vi kommer inte att klara 1,5-procentsmålet om vi inte energieffektiviserar. Vi behöver ett nytt, vettigt mål för energieffektivisering som går att styra mot och vi behöver konkreta långsiktiga styrmedel för energieffektivisering. Det fattas oss idag. Sen behövs ett samordningskansli då frågorna i dag är utspridda på minst tre departement och många fler myndigheter.

Och råden till installatörerna?

– Var inte blyga utan visa tydligt hur mycket energi det går att spara med era lösningar. Om kunden vill ha en viss offert, erbjud då även en annan som är den mest energieffektiva ni kan komma på.

Vad säger du till mig som privatperson?

– Varje människa gör skillnad. Det spelar roll vad du gör. Ställ krav när du köper nytt, släck lampor, stäng av elgolvvärmen och använd en matta i stället, sänk värmen inne, se över isolering, fönster och belysning.