Logga in

VVS-företag återkrävs på miljonbelopp av pandemistödet

Publicerad
14 jul 2022, 10:01

Installationsföretagen fick över en halv miljard kronor i korttidsstöd (pandemistöd). Men hälften av pengarna krävs tillbaka, enligt statistik från Tillväxtverket.

Våren 2020 beslutade riksdag och regering om en rad stödåtgärder för näringslivet på grund av coronapandemin, däribland stödet för korttidsarbete.

VVS- och elföretagen har fått allt svårare att rekrytera
Ökat rekryteringsbehov för VVS-företagen under pandemin

Bravida, Caverion och Assemblin om coronaåret 2020
3 storbolag om hur de tacklat pandemin

Stödet började gälla från mitten av mars 2020 till årsskiftet och har därefter förlängts fram till september 2021.

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare har möjlighet att minska de anställdas arbetstid och att få statligt ekonomiskt stöd för kostnaden för detta.

Men 40 procent av alla företag som har fått pengar har blivit återbetalningsskyldiga, visar en genomgång som Sveriges Radios Ekoredaktion har gjort.

Totalt har mer än 100 000 ansökningar godkänts och drygt 48 miljarder kronor betalats ut av det statliga korttidsstödet.

Statens hantering av korttidsstöd till coronadrabbade företag har lett till över 14 000 tvister i förvaltningsrätten. 

Ett skäl att nekas stöd kan vara att pandemin inte slagit så hårt mot branschen företaget är verksamt i. Förvaltningsrätten i Göteborg skriver i en tvist med ett VVS-bolag:

”Av de handlingar som inkommit till förvaltningsrätten framgår visserligen att nettoomsättningen för bolaget har gått ned vid en jämförelse med referensperioden. Förvaltningsrätten konstaterar dock att bolaget har varit verksamt i en bransch som typiskt sett inte påverkats i större utsträckning av pandemin.”

Två företag i Sörmland och ett i Gästrikland gick i konkurs inom loppet av en vecka
VVS-installatörer i konkurs efter coronasmällar

VVS-Forum har sorterat ut 605 installationsföretag från listan över återbetalningsskyldiga företag. De ska totalt betala tillbaka drygt 265 miljoner kronor. Sammanlagt har VVS- och elföretagen fått över 535 miljoner kronor i pandemistöd.

Flera av dessa belopp är redan återbetalade, något som inte framgår av Tillväxtverkets statistik. En del av företagen har själva valt att betala tillbaka en del av stödet, då de inte ansett sig behöva nyttja det.