Logga in

”Vanligaste felet är att man använder det gamla dokumentet”

Publicerad
14 feb 2022, 09:02

VVS-Forums badrumsexpert Sajad Mirkhalafi påminner om vad som gäller sedan de nya branschreglerna infördes.

Vad är vanligast att missa efter att de nya branschreglerna började gälla?

De vanligaste felen vi stöter på vid besiktningar är avsaknad av dokumentation och att man använder det gamla dokumentet för Säker Vattenintyg som var på en sida. Nu är det på två sidor och signeras digitalt. Kolla att ni använder rätt dokument. Sedan januari 2021 är det krav på att en ny typgodkänd servicelucka ska installeras och det är ett typiskt exempel på avvikelser som dykt upp efter regeländringarna.

Läs fler svar av Sajad Mirkhalafi:
”Det är inte värt att snåla på golvbrunnen”

Läs fler svar av Sajad Mirkhalafi:
”Monteringsanvisningarna river man ofta bara bort och slänger”

Den här serviceluckan kostar tre-fyra tusen att köpa in och innebär merarbete att installera jämfört med tidigare, men om man inte gör det så innebär det en avvikelse från gällande branschregler. Det är väldigt vanligt att vi upptäcker just det felet. Totalt sett var felet som toppade listan 2021 att tappvattenledningar är förlagda i kontakt med varandra så att det finns risk för oavsiktlig uppvärmning med legionellatillväxt.