Logga in

”Monteringsanvisningarna river man ofta bara bort och slänger”

Publicerad
11 nov 2021, 06:00

Det tas för många genvägar i onödan vid renoveringar, varnar badrumsexperten Sajad Mirkhalafi. Hans erfarenhet är att tre av fyra badrum har så många fel att de inte godkänns i besiktningen.

Sajad Mirkhalafi är besiktningsman på företaget Badrumsbesiktningar. Företagets egna sammanställning över renoveringar i ett hundratal badrum visar att bara en procent är utan anmärkning och att drygt tio fel upptäcks i snitt.

Läs också:
Kan man installera en vanlig servicelucka i badrummet?

Läs också:
Får man installera tappvattenledningar i golvbjälklag med golvvärme?

– Det var ett badrum av de vi besiktigat som hade noll fel. Alla andra innehöll upp till 20 fel. Vi uppskattar att det byggs ungefär 100 000 till 150 000 badrum i Sverige varje år och vår statistik visar att 78 procent av dem underkänns. Det är väldigt allvarligt, många fel som vi ser innebär en konkret risk för fuktskador, säger Sajad Mirkhalafi.

Felen i badrummen handlar oftast om bristande dokumentation och på andra plats kommer för stor lutning på golvet. Men vid vattenskador är felet ofta dåligt tätskikt. Sajad Mirkhalafi menar att det finns brister i kunskap och att många montörer stressar när de jobbar.

– Vi vet att branschen kan leverera men man behöver vara påläst och insatt i monteringsanvisningar och branschregler. Hantverkarna tar sig inte alltid tiden. Det finns monteringsanvisningar till alla produkter, men de river man ofta bara bort och slänger och installerar som man tror att det ska vara. Jag brukar rekommendera att ta en kort fikapaus och sätta sig in i anvisningarna. Jag tror inte att någon arbetsledare kommer att bli arg om en anställd sitter och läser i monteringsanvisningar, säger han. 

De montörer och chefer som ändå driver på för att allt ska gå snabbare eller pressas av uppdragens snäva förutsättningar vill han ändå mana till att ta det lugnare.

– Jag tror att man stressar mer än nödvändigt. En kort investering i början av projektet, att verkligen läsa på om allting, sparar otroligt mycket tid i slutändan och man kan förebygga väldigt många fel och brister, säger han.

– Jag tycker att man vid minsta lilla tveksamhet ska kontakta tillverkaren. De har tekniska avdelningar som finns där för att besvara frågor. Följer du tillverkarens anvisningar till punkt och pricka så är det de som står för garantin och du är säkrare vid eventuella anspråk som riktas mot dig. Finns det någon avvikelse från anvisningarna så kan tillverkaren hänvisa till att du gjort fel och du får själv stå för produktgarantin.

Läs också:
”Det är inte värt att snåla på golvbrunnen”

Sajad Mirkhalafi ger ett typiskt exempel på fel han råkar på efter att anvisningar inte följts.

– Det handlar om golvbrunnens monteringsplatta i träbjälklag. Jag skulle säga att en majoritet inte installerar den såsom det är avsett. Monteringsplattorna kan vara vända upp och ned, man har inte använt medföljande skruvar, inte reglat eller förstärkt tillräckligt under den. När vi påtalar ett fel brukar det komma som en chock eftersom man många gånger utfört installationen på samma sätt. Våra besiktningar leder då till en praktisk utbildning på plats där vi tillsammans med montörerna går igenom anvisningarna och diskuterar hur installationerna faktiskt ska utföras. 

3 vanliga fel

De tre vanligaste skadeorsakerna i badrum enligt vattenskaderapporten:

  1. Tätskikt i våtrum, 57 procent
  2. Ledningssystem 37 procent
  3. Utrustning 6 procent