Logga in

Skadade vattenledningar stoppar sjukhusbygge

Publicerad
5 feb 2020, 09:40

På Rigshospitalet i Köpenhamn, Danmark, har man hittat skador på flera varmvattenledningar i sjukhusets nya nordflygel och centrala delar. Det skriver den danska tidningen Ingeniøren i sin nätupplaga.

De nya ledningarna måste bytas ut, något som orsakar förseningar i upp till fyra månader för delar av projektet. Bara diagnostik och kanske några operationsrum kan öppna för den planerade flytten 8 mars.

Så drabbar vattenläckorna Nya Karolinska

”Det handlar om små skador på själva rören, som läcker vatten. Problemet har upptäckts så tidigt att vattnet inte har orsakat skador på byggnaden och utrustningen”, står det i ett uttalande från sjukhuset, enligt Ingeniøren.

Avloppsläcka på NKS förstörde medicinskt material

Rigshospitalet anser att orsakerna till skadorna på vattenledningarna kan vara antingen metallspån har trängt in genom kapningar eller att rören har spolats med för mycket klor.

Bakfall på NKS kostar miljoner

Att byta ut rören kommer att kosta mellan 15 miljoner och 30 miljoner kronor.

Förutom vattenledningsläckaget anges konflikter mellan entreprenörer, brist på hantverkare, försenat material och problem med ventilationskanalerna som förklaring till förseningarna.