Logga in

Novedo köper stort västsvenskt ventföretag

Publicerad
16 nov 2021, 13:51

Koncern med fem bolag och 100 medarbetare.

Novedo Köper koncernen Ventilationskontroll Aeolus i Göteborg, som även är känt under varumärket VK Inneklimat. I koncernen, med cirka 100 medarbetare, ingår även de ventilationsrelaterade bolagen CX Ventilation, Krovent och Ekoion samt elföretaget RC El.

Nya analysverktyget avslöjade misstaget
Skånsk VVS-installatör i konkurs efter kalkylmissar

Omsätter 80 miljoner efter fem år
Instalco köper ventilationsgasell i Stockholm

2020 omsatte koncernen cirka 165 miljoner kronor, varav moderbolaget svarade för 152 miljoner.

– Detta är en milstolpe på vår resa framåt och vi gillar Novedos affärsmodell. Samtidigt som vi växlar upp vårt ägande i Novedo får vi fortsätta driva företaget vidare enligt vår inslagna linje, utan att göra förändringar varken för personal eller kunder, säger Ventilationskontrolls vd Aleksandar Köster, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter att driva bolaget tillsammans med övriga delägare.

Novedo är en nyetablerad privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar tjänste- och industriföretag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. De förvärvade bolagens entreprenörer blir delägare i Novedo. Bakom Novedo står bland andra forskaren och serieentreprenören Saeid Esmaeilzadeh.

"Låter oss driva bolaget efter eget huvud"
Novedo köper isoleringsprofilers företag

I Novedo ingår sedan tidigare bland annat Uni-Vent i Stockholm och Hansson & Ekman Isolerings AB i Uppsala. Uni-Vent har 30 medarbetare och omsätter cirka 70 miljoner kronor.