Logga in

”Mycket material ska bytas ut, det blir en kamp mot klockan”

Publicerad
29 apr 2024, 10:01

Ett direktiv från EU kommer att innebära en stor omställning för tillverkare i VVS-branschen. ”Mycket material man kommer att behöva finns inte ens ännu”, säger en branschföreträdare. 

En paneldiskussion under mässan Nordbygg gick till botten med vad dricksvattendirektivet är och vad det kommer att betyda för branschen.

– Det handlar om att det ska vara bra kvalitet på dricksvattnet, säger Madeleine Hjortsberg på Boverket som fått i uppdrag att vara samordnande myndighet för direktivet som omfattar alla material, som har kontakt med vattnet, från bassängen på vattenverket till kranen. 

Läs också:
Installationer i kontakt med dricksvatten ska riskbedömas

– Det är mycket material som ska bytas ut så det blir en kamp mot klockan. Det kan tyckas långt till årsskiftet 2032/33 då det ska vara helt infört men mycket material man kommer att behöva finns inte ens ännu, säger Bengt Henricsson från VVS-fabrikanterna.

Han fortsätter:

– Det ska inte bara klara dricksvattendirektivets krav utan även våra svenska beständighetskrav. Industrin har bytt legeringar förr men detta blir mer omfattande.

Hör hela samtalet där även Charlotta Obitz från Rise och Kevin Siu från Hydro Diagnostic deltog.