Logga in

Rekordstort sprinklerjobb i Sveriges högsta trähus

Publicerad
8 sep 2021, 06:00
| Uppdaterad
1 okt 2021

Hur brandsäkrar man ett 80 meter högt trähus? I Skellefteås nya kulturhus installeras runt 5 000 sprinkler fördelat på 28 000 kvadratmeter. Utmaningarna har varit utöver det vanliga. Bland annat eftersom alla sprinklerhål i träbalkarna förproducerats i fabriken.

En brand på 20:e våningen i Skellefteås nya landmärke, Sara kulturhus, skulle kunna få ett dramatiskt förlopp. I en av världens högsta träbyggnader måste därför släckningsarbetet komma i gång snabbt. För det krävs särskilda installationer, eftersom räddningstjänsten inte når så högt upp med sina vanliga redskap.

– En trycksatt stigarledning har varit ett krav här. Då kan insatsen göras direkt från rätt våning i huset, där räddningstjänsten ansluter sina slangar, säger Tomas Farestveit, vd och sprinklerkonsult hos Nordiska Brand.

Mer om sprinkler:
Bravida etablerar sprinkler i nytt område

Läs också:
Miss vid sprinklerjobb orsakade stor vattenskada

“En utmaning här är att sprinklerna ska släcka bra, men samtidigt inte vara i vägen för något.”

Tomas Farestveit, vd och sprinklerkonsult Nordiska Brand

Brandsäkring med sprinkler är också krav i byggnaden vars högsta delar kommer att resa sig cirka 80 meter över marken. Trähuset som färdigställs under sommaren får ungefär tio procent fler sprinkler än en jämförbar betongbyggnad.

Tomas Farestveit

– Här finns en mycket hög brandsäkerhet. Exempelvis har varje hotellrum tre sprinkler, säger Tomas Farestveit.

Det nya hotellet med 205 rum kommer att ha spa och skybar med kök på de översta våningarna. I kulturhusets lägre byggnader blir det flera scener, restauranger, foajé och bibliotek. Klimatavtrycket från byggnaden ska vara minimalt och ett mål är certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

För byggare och installatörer innebär ett hus helt i trä en del utmaningar utöver det vanliga.

Peter Norrman

– Till exempel var alla sprinklerhål i balkar och bjälklag gjorda redan i fabriken, så det var spännande att se om de skulle passa ihop. Lyckligtvis har de passat bra, säger Peter Norrman, projektchef hos Bravida som utfört alla installationer.

Totalt är runt 5 000 sprinklerhuvuden monterade i det 28 000 kvadratmeter stora huset. Vattnet till systemet finns i en stor bassäng i källaren. Den rymmer 700 kubikmeter vatten, vilket ska räcka för släckning i cirka 90 minuter. Störst flöde är dimensionerat till den stora teatern som rymmer uppemot 1 200 personer.

– Vid teaterscenen fick vi lägga lite extra krut på installationen. Kravet var att ungefär 40 sprinkler skulle gå att aktivera även manuellt, utöver det automatiska systemet. Det gällde att hitta en aktivering som inte kan utlösas av misstag, berättar Tomas Farestveit.

Det öppna så kallade Deluge-systemet styrs via en egen släckcentral, för att minimera risken för oönskad aktivering. En fördel med systemet är att en brand på scenen kan dämpas kraftigt och snabbt, då många sprinkler aktiveras på en gång. Det är viktigt för en säker utrymning av en sådan här lokal.

Teatern har cirka 20 meter högt i taket och vid scenen finns gångbryggor och rågångar där det hänger kulisser på rullar.

– En utmaning här är att sprinklerna ska släcka bra, men samtidigt inte vara i vägen för något, säger Tomas Farestveit.

Övriga sprinkler i byggnaden aktiveras automatiskt av värme som får de inbyggda glasampullerna att explodera. När det sker börjar vattnet spruta.

En av 5 000 sprinkler. Foto Nordiska Brand/Liza Simonsson

Att det finns mycket vatten i systemet blev tydligt i början av juni då en montör skulle byta ett felande sprinklerhuvud. Montören råkade stänga och tömma fel sektion av sprinklersystemet, så när sprinklerhuvudet togs bort forsade stora mängder vatten ut. Enligt byggledaren Erik Johansson hos Skellefteå kommun blev inte skadorna så omfattande att de försenar invigningen av kulturhuset.

Sprinklersystemets vattentryck och flöde varierar mellan husets olika delar. Hotellbyggnaden, med 20 våningar, behöver inte lika mycket vatten som teatern, men trycket måste vara högre. Till hotelldelen pumpas 1 000 liter per minut vid 12 bars tryck. I teatern är det i stället 5 000 liter per minut vid åtta bar.

Sammanlagt sex pumpar behövs för att försörja hela huset med sprinklervatten. Pumparna arbetar parvis, där den ena är back-up. Vanligtvis drivs back-upen av diesel, men i Sara kulturhus har alla pumpar eldrift. Elen kommer bland annat från egna solceller på taket. 

– Reservpumparna drivs av en UPS-anläggning i källaren. Om det blir elavbrott håller batteriet pumparna i gång i 90 minuter, säger Tomas Farestveit.

Många husdelar har levererats som färdiga moduler, exempelvis hotellrummen och deras badrum, och monterats på plats. Först då har man vetat om allt synkar ihop. En stomme av trä kräver också extra stor noggrannhet vid projektering och planering.

– Trä rör sig alltid mer än betong. Exempelvis kan det höga huset krympa några centimeter. Det har bland annat påverkat schakten, där extra lyror (rörelsekompensatorer) har fått sättas in vid fastbultningen av ledningarna, säger Tomas Farestveit.

Ida Bramsäter från Bravida monterar värmesystem. Foto Thea Holmqvist

En annan stor utmaning har varit estetiken, eftersom installationerna ska ”verka utan att synas”. För arkitekten var det viktigt att framhäva trästrukturerna i interiören. På några ställen finns inga undertak, och det har varit noga med färgvalen, berättar Peter Norrman.

Som mest har Bravida haft uppemot 80 personer som arbetat samtidigt i huset som får en stor mängd installationer. Utöver sprinklersystemet även teknik för att kunna hålla en låg energianvändning och samtidigt god inomhusmiljö.

Ventilationen har värmeåtervinning via FTX-aggregat med roterande värmeväxlare. I biblioteket och foajén används så kallad hybridventilation. Där tas frisk luft in genom fönsterluckor som kombinerats med frånluftsventilation och FTX. Ett styrsystem optimerar hur luckorna öppnas och stängs, vilket sker främst sommartid.

– Fönsterluckorna används för att inte ventilationskanalerna ska bli för stora och störa träbalkarnas estetik, säger Peter Norrman.

En annan åtgärd för att hålla bra inomhustemperatur är valet av glas med högt g-värde i den stora glasfasaden. G-värdet är ett mått på hur mycket solenergi som glaset släpper igenom. Ju högre g-värde desto mer solvärme hålls ute. Solavskärmning med persienner och gardiner kommer också att användas på sommaren.

– I sista hand ska man ta bort värmeöverskott med hjälp av kylsystem, säger Peter Norrman.

Kulturhus i Stockholm:
FTX och energisnål kyla i Kulturhusets kulisser

Kylan som ändå behövs kommer från fjärrkyla och frikyla som tas in på taket. Det ger komfortkyla bland annat till hotellrummen, där varje rum får en kylbaffel i hallen.

För kontroll och optimering av hela energisystemet används ABB Ability EDCS (Energy Distribution Control System). En applikation för optimering av energiflöden, Optimax, ska visa hur kostnaderna för inköpt energi kan minimeras.

– Kraven är höga och det har vi märkt genom hela projektet, som också tagit längre tid än ett vanligt projekt brukar göra, säger Peter Norrman.

Fakta Sara kulturhus

Det nya kulturhuset och hotellet i centrala Skellefteå blir ett av världens högsta trähus – cirka 80 meter med 20 våningar i den högsta delen. Totala ytan blir 28 000 kvadratmeter.

Världens högsta trähus finns i Norge – Mjöstårnet i Brumunddal. Det har 18 våningar och är drygt 85 meter.

Namnet Sara kulturhus är inspirerat av författaren Sara Lidman som växte upp i Västerbotten.

I kulturhusets lägre byggnader blir det flera scener, restauranger, foajé och bibliotek. 

Det höga hotellet med 205 rum kommer att ha spa och skybar med kök på de översta våningarna.

Klimatavtrycket från byggnaden ska vara minimalt och ett mål är certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

Huset byggs helt i trä – allt från stomme till interiörer. Till stommen används 10 000 kubikmeter korslimmat trä och 2 200 kubikmeter limträ.

Sara kulturhus öppnar 8 september.

Byggherre: Skellefteå kommun

Arkitekt: White Arkitekter

Totalentreprenör: Hent

Installationer: Bravida

Brandkonsult: Brandkonsulten

Sprinklerkonsult: Nordiska Brand

Leverantör hotellrum: Derome

Leverantör stomme och byggelement: Martinsons

Fastighetsägare: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden