Logga in

”Ser man klistermärket på hantverkarbilen vet man att jobbet blir rätt utfört”

Publicerad
23 okt 2020, 10:45

Han har jobbat med byggteknisk information, tekniska föreskrifter och haft chefsjobb. Jobbet som ny vd på Säker Vatten är lite som att hitta hem för Thomas Lundgren..

Vad fick dig att söka det här jobbet?
– Jag har tidigare varit med i ett projekt, ”Säker Vatten-väggen” och har en bra känsla för Säker Vatten. Vi enar branschen och med uppbackning av de stora riksbyggarna blir det verkstad direkt.

 Chefredaktören har också fikat med:
Göran Krawe, vd, GK
Anders Mattsson, ordförande Installatörsföretagen
Hillevi Skötte, vd Ventab (från 2019)

Vad ser du som din främsta uppgift?
– Att leda företaget så att vi är en naturlig mötesplats för branschen, att vi sätter gemensamma regler som beställarna vill använda som krav och att ut­förarna ser ett värde i auktorisationen.

Varför behövs Säker Vatten?
– Vi ser till att skapa samverkan. Byggprocessen är komplex och alla parter måste känna till vad bra byggande är, då gör Säker Vatten det enklare. Det räcker att man ser klistermärket på hantverkar­bilen så vet man att jobbet blir rätt utfört.

Hur är uppslutningen bakom Säker Vattens regler?
– Jag har många kontakter i byggbranschen och alla ser det som en självklarhet att reglerna ska gälla på deras bygge. Det är en häftig resa sedan starten att reglerna fått den statusen. På konsumentsidan har vi en bit kvar för att få auktorisationen känd så att även privatpersoner har lätt att göra rätt.

Men det är ingen lag – vilken status har reglerna egentligen?
– Nej, det är ingen lag, det är Boverkets byggregler (BBR) som är tvingande men där ställs bara funktionskrav, vad man ska uppnå. Säker Vattens regler är mer detaljerade och anger hur man bör göra för att uppnå funktionskraven i BBR. Många professionella beställare och försäkringsbolag kräver att man ska följa våra regler.

Vad gör ni mer än att stå för reglerna?
– Våra utbildningar är en central del av verksamheten och där jobbar vi nu med att kunna erbjuda fler utbildningar digitalt. Men vi försöker också att jobba förebyggande med branschfrågor där det kan bli problem, då jobbar vi pro­aktivt.

Hur kommer det att märkas att du är ny vd?
– Vi kommer att ha kul! Det gör att vi också kommer att göra ett bra jobb.

Vad är du mest stolt över att ha ut­rättat i dina tidigare jobb?
– Att ha fått bidra till ett bättre byggande. Exempelvis i mitt tidigare arbete på Svensk Byggtjänst med AMA som samlar branschens samlade kunskap och erfarenheter i ett kravställande dokument.

Har du någon tabbe från ditt yrkesliv att bjuda på?
– När jag bokade kundbesök i Kalix och upptäckte först när planet landat att jag befann mig i Lycksele, 34 mil från Kalix. Insåg ganska fort att jag vid bokningen av biljetten varit en riktig 08:a.

Vilken är installationsbranschen viktigaste fråga?
– Samverkan. Det uppstår alldeles för många informationsglapp vid informationsöverlämnande längs med byggprocessen, vilket gör det svårt för en beställare att få det man vill ha. Och erfarenhetsåterföring. Alldeles för ofta rusar man mellan projekt. Kontinuerlig forskning och utveckling är superviktig. Och att bra lösningar dokumenteras i exempelvis branschstandarder.

Var finns Säker Vatten om tio år?
– Då har vi blivit ännu mer vedertagna, något självklart i alla entreprenadupphandlingar. Det kommer att krävas synkning med BBR eftersom Boverket vill göra byggreglerna ännu mer funktionsinriktade. Då är det superviktigt att vi tar den platsen som lämnas.

Vad gör du själv om tio år?
– Jobbar på Säker Vatten. Jag ser långsiktigt på det här.

 

Thomas Lundgren. Foto: Charlotta von SchultzThomas Lundgren

Ålder: 49 år.
Familj: Fru och två barn, 11 och 14 år.
Bor: Tyresö.
Utbildning: Byggnadsingenjör på KTH och en del utbildningar inom teknik, ekonomi, juridik och ledarskap.
Karriär i korthet: Olika befattningar på Svensk Byggtjänst, Peab och inom byggmaterialindustrin.
Aktuell: Ny vd på Säker Vatten.

Vad är det första du gör på morgonen?
– Äter en bra frukost och cyklar till jobbet.

Ditt senaste hemmafix?
– Vi renoverade våra våtrum nyligen. Med golvvärme, handdukstork och fina ytskikt. Självklart utfört enligt alla branschregler.

Vad ligger på nattduksbordet?
– Just nu en bok om biodling. Annars mycket biografier, som Elon Musk, Petter Stordalen och Michelle Obama.

Dold talang?
– Jag är en hejare på att skotta snö. Vi brukar ha dom högsta och rakaste snöhögarna i kvarteret.

Hur sportar du helst?
– Cyklar till jobbet. Spelar padel eller golf när tiden finns.