Logga in

Anrik VVS-grossist i konkurs på egen begäran

Publicerad
1 jun 2020, 15:16

Efter en ett år lång rekonstruktion gick VVS-grossisten John Fredrik AB i Göteborg i konkurs i dag. ”Rörelsen var olönsam”, konstaterar konkursförvaltaren.

VVS-grossisten John Fredrik, som bildades 1877, hade 11 anställda vid konkursen.

– Formellt blir alla uppsagda på grund av arbetsbrist. Men vårt mål är att hitta en köpare som tar över rörelsen och som då kan anställda de uppsagda personerna, säger konkursförvaltaren, advokat Johan Sölveland vid Advokatfirman Glimstedt.

Konkurserna fortsätter öka i VVS-branschen

John Fredrik ingår i en koncern med fem bolag, där holdingföretaget Nipeg Invest AB är koncernmoderbolag. Dessutom hade John Fredrik en bifirma, El & Rör AB i Uddevalla, den ska dock redan vara avvecklad.

Bolagen i koncernen kan komma att påverkas av Johan Fredriks konkurs, bland annat närstående företag som äger fastigheter, menar konkursförvaltaren.

Vad var det då som orsakade konkursen?

– John Fredrik har haft lönsamhetsproblem länge och fått stora kapitaltillskott från ägaren de senaste åren, drygt 60 miljoner kronor, för att täcka underskott. Rörelsen har, av för mig okända grunder, varit olönsam, säger Johan Sölveland.

VVS-entreprenören Håkan Svanström: ”Allvarlig att det ens kan förekomma falska konkurser”

Det var John Fredrik AB som själv lämnade in konkursansökan.

Företaget skriver bland annat att “bolagets huvudsakliga tillgångar består av ett lager med bokfört värde om cirka 12 miljoner kronor, kundfordringar om cirka 3 miljoner kronor samt betalda förskott för beställda leveranser om cirka 2,5 miljoner kronor”.

Enligt konkursansökan har John Fredrik skulder på totalt 15 miljoner kronor, varav drygt 10 miljoner kronor i leverantörsskulder samt skulder till hyresvärdar och moderbolaget på cirka 5 miljoner kronor.

April 2020: John Fredriks vd hoppade av

John Fredrik har sedan början av juli förra året varit i rekonstruktion, det vill säga där man försökt att för bolaget på fötter igen.