Logga in

Konkurserna fortsätter öka i installationsbranschen

Publicerad
11 maj 2020, 06:00

”Delar av vår bransch har påverkats mycket av Covid-19”, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Men installationsbranschen ligger än så länge långt ifrån den av corona hårt drabbade hotell- och restaurangbranschen där konkurserna ökade med 197 procent i april jämfört med samma period 2019.

VVS-Forums granskning: Kraftig ökning av konkurser i VVS-branschen

Sammanställningen över läget i installationsbranschen visar att konkurserna har ökat från 36 företag i konkurs under januari till och med april 2019 till 53 konkurser samma period 2020.

Tittar man enbart på april så har konkurserna ökat från 10 till 18 konkurser bland installatörsföretagen jämfört med i fjol. Utvecklingen bekräftas även av Myndigheten för samhällsanalys som har liknande statistik när det gäller installationsföretag i konkurs i Sverige.

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, menar att en orsak till det ökande antalet konkurser i installationsbranschen kan bero på att vissa företag har haft huvuddelen av sina uppdrag i verksamheter som stängt ner och då förlorat hela marknaden när coronakrisen slog till.

Varför ökar konkurserna inom installationsbranschen?

– Det handlar om servicejobb mot konsument, där hushållen inte vill släppa in en hantverkare. Det handlar också om installationer på sjukhus, vårdinrättningar, äldreboende och hotell, där är det verkligen har tagit stopp, säger Ola Månsson.

Ännu ett VVS-företag drabbat av falsk konkurs

En del ekonomer tror att det kommer bli ännu värre i sommar och i höst. Vad tror du?

– Jag säger inte att det blir fler konkurser, men vi måste ha respekt för att mycket har stannat upp. Om Sverige inte kommer igång så stoppas investeringsviljan, då påverkas vår bransch också. Men hur och i vilken omfattning vet vi inte.

Vad finns det för stöd till installationsföretag?

– Vi har rådgivning för våra medlemmar. Under coronakrisen har alla våra medarbetare prioriterat det. En viktig åtgärd är att höja rotavdraget till minst 50 procent, allra helst 75 procent, anser Ola Månsson.

Nyligen presenterade regeringen ett ”omställningsstöd” på 39 miljarder kronor. Då uppgavs att stödet ska vara på plats senast 1 juli.

Stefan Westerberg, Stockholms Handelskammare

– För många företag är det tyvärr en kamp mot klockan. Det är väldigt många veckor kvar till 1 juli och med tanke på hur aggressivt konkurserna utvecklas så borde det vara prioriterat att få ut stödåtgärderna snabbare. Det finns en påtaglig risk att väldigt många företag hinner förblöda, menar Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Ola Månsson, IN: ”Viktigt vi gör allt för att samhället ska komma igång så snabbt som möjligt”

Totalt går 3,5 företag om dagen i konkurs i Sverige i dag, jämfört med 1,2 under förra året, enligt UC.

Richard Damberg, UC

–Jag tror att den stora vågen kommer under sommaren eller strax därefter om efterfrågan är fortsatt låg, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Drygt 1 000 anställda i byggsektorn, inklusive VVS-montörer, varslades i april, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Johan Lindholm, Byggnads

– Byggbranschen, inklusive VVS-branschen, är inte på något sätt förskonad från coronakrisen och det är framförallt de små och medelstora företagen som tar smällen, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads och tillägger:

– Det är avgörande att vi kan behålla kompetensen och personalen i branschen. Det är extra viktigt när ekonomin ska starta upp igen. Det finns ett liv efter corona och då kommer byggbranschen ha en extremt viktig roll att spela.

FAKTA / Konkurser i april

  • Under april i år försattes totalt 2 092 företag i landet med 9 693 anställda i konkurs, jämfört med 667 företag med 2 166 anställda 2019.
  • Antalet konkurser inom byggindustrin i april 2020 var 330 företag med 1 187 anställda, jämfört med 130 konkursade byggföretag med 412 anställda i april 2019.

Källa: Myndigheten för tillväxtanalys

Installationsföretag i konkurs i april 2020. Hela sammanställningen finns att läsa här.

  Företag I konkurs Verksamhet
1  RBE SWEDEN, Stockholm 2020-04-02 Ventilation
2  JTBÅ Fastighetsteknik & Fastighetsservice, Södertälje 2020-04-02 El
3  Bygg & Nya El i Åkersberga AB, Stockholm 2020-04-03 El
4  Ohlssons VVS El & Kyla i Hagfors AB, Hagfors 2020-04-06 VVS + el
5  Hertzmans Rörservice Aktiebolag, Åby 2020-04-08 VVS
6  Proffs Rör i Stockholm AB, Stockholm 2020-04-08 VVS
7  NGL Vatten & Energiteknik AB, Linköping 2020-04-08 VVS
8  Månsson & Netterberg Rör AB, Varberg 2020-04-09 VVS
9  Axares AB, Stockholm 2020-04-15 Ventilation
10  Kymsol AB, Stenungsund 2020-04-15 Rörisolering
11  Stevos Rör ekonomisk förening, Göteborg 2020-04-15 VVS
12  Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB, Stockholm 2020-04-20 VVS-konsult
13  Wendelmarks Rör & Byggteknik AB, Stockholm 2020-04-21 VVS
14  Aske Rör AB, Karlskrona 2020-04-21 VVS
15  Resap AB, Haninge 2020-04-22 El
16  Örebro El & Kraftmontage AB, Nora 2020-04-27 El
17  Kolsva Elbyrå AB, Kolsva 2020-04-27 El
18  Elfirman i Norrlandsporten AB, Bollnäs 2020-04-28 El

 

Fotnot: VVS-Forum har sammanställt konkursstatistik från UC och utgått från företag med el- och VVS-installationer som verksamhet.