Logga in

Riksbyggen efter avslöjandet av isoleringsmissarna i Umeå: ”Vi gör om i schakten”

Publicerad
12 mar 2020, 07:00

Temperaturen på kallvattnet blir för hög när ledningarna dras med för tunn isolering i varma schakt. Det fastställs i utredningen av de uppmärksammade isoleringsmissarna i Umeå.

I det uppmärksammade fallet, som VVS-Forum skrivit om tidigare, hade kallvattenledningarna placerats tillsammans med ledningar för varmvatten, VVC och värme i samma schakt. Där fanns även fördelare till badrummens golvvärme.

”Man blir ju ledsen, men det är tyvärr så här verkligheten ser ut”

Schaktet var dessutom trångt och gav inte tillräckligt utrymme att isolera någon av ledningarna tillräckligt.

”Någonstans borde varningsklockorna ringa”Roger Pohjanen

Byggherren Riksbyggen har nu undersökt installationen och mätt temperaturen på kallvattnet.

– Vi har mätt temperaturen i några av schakten och konstaterat att några av dem inte klarar kravet. Därefter fortsatte mätningarna samtidigt som vi började projektera för att ändra i schakten, säger Roger Pohjanen, senior rådgivare hos Riksbyggen.

Jakten på den försvunna isoleringen

Projekteringen pågår och enligt Roger Pohjanen är inte alla detaljer klara.

– Vi ska sära på tappkallvattnet och värmeledningarna, säger han.

Det finns andra hus som byggs på liknande sätt. Vad ska ni göra åt dem?

– Det kan jag inte svara på ännu. Nu har vi tittat på det här projektet och gjort mätningar för att få underlag för beslut om åtgärder, säger Roger Pohjanen.