Logga in

Lyssnande mätare upptäcker vattenläckor

Publicerad
3 jan 2020, 06:00

Stora mängder dricksvatten läcker obemärkt från privata fastigheter, vilket kostar pengar och energi. Det vill fem kommuner åtgärda med nya vattenmätare som avlyssnar rören.

Fem svenska kommuner prövar en ny mätteknik som ska hjälpa till att avslöja dolda läckage av dricksvatten. De nya, digitala vattenmätarna noterar utöver flöde och temperatur även ljud i serviceledningar in till fastigheter.

”När vi installerade de första mätarna i höstas hittade vi den första läckan efter bara tio minuter.”

Robin Lindberg, projektledare hos Söderhamn Nära.

– Varje procent som vi kan minska vårt vattensvinn är värd mycket både i pengar och för miljön. Dricksvattnet har ju tagits upp ur backen, behandlats med kemikalier och pumpats ut till kunderna vilket kostar bland annat energi, säger Robin Lindberg, projektledare för vattenmätarhantering hos kommunala bolaget Söderhamn Nära.

Skiljer mellan kommuner: De är bäst i landet på att hushålla med vatten

Stora mängder dricksvatten läcker från serviceledningar på privat mark. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda ledningarna, men bristerna kan vara svåra att upptäcka och ofta pågår läckagen år efter år utan åtgärd. Allt vatten som rinner ut innan det når husets mätare blir en förlust för vattenbolaget.

De nya vattenmätarna med inbyggda ultraljudssensorer upptäcker läckor i serviceledningen genom att lyssna i röret. Vatten som rinner genom ett skadat rör ger ett annorlunda ljud än vatten som rinner genom ett helt rör.

Många behöver spara vatten: Räcker dricksvattnet i sommar?

Ljudmönstret lyssnas av varje timme och sänds automatiskt till vattenbolaget via en insamlingsenhet. Denna sätts på en hög byggnad i bostadsområdet, exempelvis ett vattentorn, och kan samla in data från tusentals mätare inom en radie av ett par kilometer. Mätdata visualiseras och analyseras sedan med hjälp av en ny mjukvara.

Robin Lindberg– När vi installerade de första mätarna i höstas hittade vi den första läckan efter bara tio minuter. Sedan dess har vi installerat nästan 600 mätare, mestadels i villor inne i staden, säger Robin Lindberg.

Söderhamn Nära har inte gjort någon kalkyl för återbetalningstid på investeringen i nya mätare. Robin Lindberg påpekar att vattenmätare i villor ändå ska bytas ut var tionde år och att den extra kostnaden därför blir marginell.

– Vi sparar även pengar på att avläsningen blir automatisk och administrationen minskar, säger han.

Finns mycket att göra: Klimatomställningen kräver många fler installatörer

Utöver Söderhamn har även Borlänge, Alingsås, Ronneby och Karlskrona köpt in mätare. Planen är kommunerna ska testa och utvärdera mätsystemet från Kamstrup under de närmaste åren.