Logga in

Energieffektivt är inte alltid klimatsmart

Publicerad
8 okt 2019, 11:08

Experten Jonn Are Myhren tipsar om tre grundförutsättningar för att få installationer och byggnader att synka för en bra miljö.

– De senaste decennierna har det varit mycket fokus på energi, men det allra viktigaste är att väga in miljöpåverkan, säger Jonn Are Myhren, docent i byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Experterns bästa tips på lönsamma VVS-åtgärder

Det är möjligt att bygga hus som värms helt av solenergi och den lilla gratisvärmen som apparater och människor själva avger i huset.

– Däremot är inte dessa hus nödvändigtvis de mest miljövänliga. Det som egentligen bör vara i fokus är materialval och system som gör att miljöbelastningen blir så liten som möjligt över husets livscykel, säger Jonn Are Myhren.

För att hålla nere miljöbelastningen bör husen ha vattenburen fjärrvärme eller bergvärme. Enligt Jonn Are Myhren är det också bättre att välja träbaserade isoleringsprodukter. Energibehovet måste också i så stor grad som möjligt täckas av fossilfria energikällor.

Det är viss skillnad på nyproduktion och renovering.

 – För nya hus kan komponenter och byggteknik lätt väljas så att byggnaden och de boende mår bra. En ambition om energiprestanda på 40–50 kWh/m² är rimlig, säger Jonn Are Myhren.

Effektivare värmepumpar ska spara energi

Han menar att i gamla hus kan det vara utmanande att få systemen och huset att samverka utan att riskera fuktproblem och sämre systemverkningsgrad än förväntat.

– Generellt är kunskapen i branschen för låg, det är inte så många som har kompetens i byggnadsfysik, säger Jonn Are Myhren.

Hans råd är också att alltid ta hjälp av fackmän vid tilläggsisolering eller byte av uppvärmningsform. Och kanske det viktigaste:

– Glöm inte inneklimatet när huset görs tätare!

Höstbudgeten på 1 minut för intsallatörer

Att renovera hus innebär att många yrkeskategorier blir inblandade, och det gäller särskilt för privatpersoner.

– Det är olika discipliner och alla gör varsin del. Om vi pratar småhus finns det inte så många totalentreprenörer som har kontroll på helheten, säger Jonn Are Myhren.

Enligt Jonn Are Myhrens erfarenhet har de större fastighetsbolagen många gånger den expertis som krävs för att göra renovering och energieffektivisering. Hos de mindre fastighetsbolagen behövs det ofta en eldsjäl som kan se helheten.

Jonn Are Myhren efterlyser demonstrationsexempel som visar hur renovering, energieffektivisering och miljöhänsyn görs i praktiken.

– De organisationer som arbetar med detta borde visa upp tydliga helhetskoncept så att fastighetsägare kan hitta lösningar som samverkar.

”Vi vill ha hårdare krav på vatteneffektiva installationer”

Inom akademien är det viktigaste att arbeta mer tillämpat med bygg- och fastighetsbranschen. Ett exempel är ett forskningsprojekt som nu startar tillsammans med ett större fastighetsbolag som renoverar miljonprogramsområden.

– Om vi forskare kan vara med och påverka så att husen bara blir lite grann bättre, så gör vi en smycket stor klimatnytta, säger Jonn Are Myhren.

3 HETA – Framöver kommer allt mer att handla om klimatfrågor. Tänk på att:

1. Välja system och material som har låg miljöbelastning för att tillverkas och drivas för klimatets skull.

2. Att inte glömma inne­klimatet i hus där man sätter in nya fönster och inte längre eldar i skorstenen.

3. Välja smarta installationer som automatiskt anpassar sig efter dina behov för klimatets skull.