Logga in

Instalco rekommenderas i aktieanalys

Publicerad
25 sep 2019, 14:12

Instalcos aktie har stigit 40 procent sedan årsskiftet. Men flera skäl, som också har med branschen i stort att göra, gör att en aktieanalytiker ger köpråd.

Aktiemäklaren Avanzas tidning Placera har tittat närmare på om Instalcoaktien är köpvärd och kommer fram till att så är fallet, trots att den rusat på börsen under året och totalt dubblats sedan introduktionen.

Konjunkturen 2019: Instalco och installationsjättarna om vart svensk ekonomi är på väg 

Instalcos köpbonanza på bolagsmarknaden har lett till en kraftig omsättningsökning. Däremot mattas den organiska omsättningen. Den ökade 2 procent de första kvartalen i år, vilket kan jämföras med 8 procent under samma period förra året.

Placera konstaterar att Instalcos uppdrag till bara 10 procent av omsättningen består av bostäder, i stället är det sjukhus, varuhus och kontor som har större andelar. Uppdragen är i skalan 1 till 75 miljoner kronor. En annan slutsats är att Instalco till skillnad från Bravida har en betydligt lägre andel intäkter från service. Där Bravida drar in hälften av omsättningen från service har Instalco bara 10 procent från service och underhåll. Instalco är i stället tungt fokuserade på entreprenadverksamhet.

Per Sjöstrand förklarar hemligheten bakom Instalcos miljardtillväxt

Instalcos omsättning förväntas öka med 23 procent i år och 6 procent nästa år, enligt databasen Factset, rapporterar Placera.

Jämfört med Bravida handlas Instalco med 15 procents rabatt, sett till estimaten för nästa år.

Därför lockas riskkapitalisterna av installationsbranchen 

Trots att Instalco har stigit 40 procent sedan årsskiftet anser tidningen att värderingen inte är avskräckande. Det finns orosmoment som att de stora förvärven gett fluffiga goodwill-poster i balansräkningen och att tillväxten dämpas. Men, skriver tidningen, byggbranschen ser ut att tuffa på hyggligt även kommande år med fortsatt stark orderingång i installationssektorn och en välfylld orderbok för Instalco.