Logga in

Så vill nye vd:n utveckla Instalcobolaget

Publicerad
21 aug 2019, 10:12

Anders Lindberg har klivit upp som vd för VVS-Metoder Stockholm när företrädaren ska förverkliga ett livsmål.

Anders Lindberg är vd för VVS-Metoder sedan den 1 juli efter att ha varit vice vd i två år. Företrädaren Daniel Fili ska nu vidareutbilda sig till ingenjör och parallellt utföra en del uppdrag åt moderbolaget Instalco.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har jobbat med VVS i hela mitt yrkesliv och har sammanlagt 18 års erfarenhet från branschen. Efter gymnasiet arbetade jag som rörmontör i cirka sju år. Sedan vidareutbildade jag mig till projektör och jobbade som konsult i olika roller under fem års tid. Därefter ville jag tillbaka till produktionsledet och 2012 fick jag erbjudandet att börja på VVS-Metoder som projektledare. Där har jag varit kvar sedan dess.

Daniel Johansson, vd för Sandbäckens i Västerås: ”Då har jag haft nytta av mina konstruktionskunskaper.”

Vad står på agendan nu?

– Att stärka vår organisation och effektivisera verksamheten så att rätt person gör rätt saker samt bygga långsiktiga affärsrelationer. Ett exempel på effektivisering är att vi tillsätter en tjänst för eftermarknad och service som historiskt sett ingått i projektledarens uppdrag. Detta för att frigöra tid till projektledarna så de kan ha full fokus på produktion. Vi ska också fortsätta bygga en stark projektorganisation med sammansvetsade team, så vi kan utföra arbetet till den höga kvalitet som vi utlovar.

Hur vill du utveckla företaget framöver?

– Jag vill förenkla våra projektprocesser genom att standardisera så många moment som möjligt. Vi har ett bra arbetssätt i dag, men vi ska bli ännu bättre. Dessutom ska vi ligga i framkant inom kvalitet och miljö. Det är också viktigt att hela tiden vara uppdaterad på vad kunden efterfrågar. Vi vill också fortsätta att utveckla samarbetet med övriga bolag inom Instalco.

Så påverkas underentreprenörerna av Stockholmsbyggarnas kris

Vilken är den största utmaningen?

– Efter en lång uppgång inom byggsektorn börjar vi nu se en ökad konkurrens på marknaden. Det kan vara en effekt av ett något minskat bostadsbyggande i Stockholm. Därför är det är viktigt att ha en bredd i produktportföljen, bevaka utvecklingen på marknaden och också kunna ställa om för att ha fortsatt stark orderingång.